Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.03.2017 Osmarka Kapell og Bedehus

Årsmelding for 2016

Avholdt årsmøte for Osmarka Kapell og Bedehus i går, 30.03.2017.
Årsmelding finner dere på denne linken:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.03.2017

OSMARKA VASSVERK SA

ÅRSMELDING 2016

2016 har vært et utfordrende år for oss da vår kjære leder brått døde i mai. Det har blitt mye å sette seg inn i og mye jobb rent administrativt.

Vi hadde et ekstraordinært årsmøte møte den 14 juni der nytt styre ble valgt (det måtte gjøres på grunn av regler fra Brønnøysund registeret)

Styret for Osmarka Vassverk S.A

Leder: valgt for en periode frem til Årsmøtet i 2018

Svein Ulseth . (var tidligere nestleder)

Nestleder: valgt for en periode frem til årsmøtet i 2018

Asbjørn Dahlen (var tidligere styremedlem)

Styremedlem: valgt for en periode frem til årsmøtet i 2017

Bjørn Lingen (var tidligere vara)

Styremedlem: sitter til årsmøtet i 2017

Eli Schjølberg (ikke endret verv)

Styremedlem: sitter til årsmøtet i 2018

Odd Ivar Sanness (ikke endret verv)

Varamedlem: sitter til årsmøtet i 2017

Kjell Hoem (ikke endret verv)

Varamedlem: valgt for en periode frem til årsmøtet i 2017

Frank Fostervoll (ny valg)

Bjørn Lingen har blitt ansatt som ny driftsoperatør sammen med Asbjørn og Odd Ivar. Det er disse tre som står for den daglige driften, Svein Ulseth tar seg av det administrative.

Det nye styret bestemte fort at for å få litt opplæring og en sjekk av renseanlegget så måtte vi kjøre en full servicerunde på hele systemet med folk fra leverandørene, dette har vi gjort og vi føler oss nå relativt komfortable med anlegget og driften av det.

Av andre saker kan nevnes at vi har kjøpt inn mye reservedeler både for renseanlegget og for ledningsnettet slik at vi nå mener vi skal ha det vi trenger.

Vi har nå engasjert vårt regnskapsfirma til å sende ut faktura på vassavgiftene.

I 2016 har vi vært plaget med flere store lekkasjer som var krevende å finne og utbedre (brukt mye penger), vi tror fortsatt vi har mindre lekkasjer så jobben med å finne og utbedre disse vil fortsette til våren .

Vi har drenert brannkummen nedenfor A huset (den har stått full av vann i mange år)

Vi vil fortsette å jobbe med sjekk av brannkummer i år da dette er en meget viktig jobb

Vi leverer vannprøver for analyse hver måned, det var en måned vi hadde dårlige prøver, nye prøver ble da tatt umiddelbart og disse var fine så dette skyldes sikkert feil ved prøvetakning eller analyse.

Vi oppdaget da at vi ved feil på vannet som medfører tiltak så hadde vi ikke noe godt system for å varsle våre medlemmer. Dette førte da til at vi gikk til innkjøp av et system som gjør at vi nå kan varsle alle våre medlemmer på sms. Dette ser ut til å fungere bra bare en har rett mobil nummer til alle våre medlemmer, så hjelp oss gjerne med å oppdatere dette!.

Kan også nevne at ei ny epost adresse er opprettet for vassverket, osmarka.vassverk@gmail.com

Vennligst benytt denne om dere vil kontakte oss. Eller ring 98243618.

Kan også nevnes at vi nå har postkasse på renseanlegget, adresse:

osmarka vassverk s.a Hanasetvegen 72 6638 Osmarka

I 2016 leverte vi 14798 m3 vann til Flemma ved Gjemnes Kommune

2016 skulle være det året vi skulle kartlegge vårt anlegg på gps men slik vart det ikke da Odd Norvald gikk bort så alt for tidlig, vi får ta opp denne jobben senere.

Styret takker for tilliten!

Styret går inn for å ikke endre vassavgifta

Osmarka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÅRSMØTE

Osmarka Vassverk SA kaller med dette inn til årsmøte på

Heggem Allaktivitetshus

TORSDAG 23 MARS 2017 KL. 19.30

SAKSLISTE: 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.

2. VALG AV MØTELEDER OG SKRIVER.

3. VALG AV TO TIL Å SKIVE UNDER MØTEBOKA.

4. ÅRSMELDING

5 REGNSKAP

6. BUDSKJETT

7. ENDRING AV VASSAVGIFTENE

8. VALG: a. valg av to styremedlemmer for 2 år

b. valg av to vara medlemmer for 1 år

c. valg av to revisorer for 1 år

d. valg av en i valgnemnda for 2 år

Saker som skal taes opp på årsmøtet, må væra innkommet til styret senest15.03.2017, vennligst bruk e-post: osmarka.vassverk@gmail.com

VEL MØTT!
Vedlagt ligger innkalling til årsmøte i Osmarka Bygdalag torsdag 9. mars kl. 19.30 på Heggem allaktivitetshus. Det skjer mye spennende i bygda framover - så ta turen til årsmøtet! Kaker og kaffe.

Saksliste:
1) Konstituering.
a. Valg av møteleder b. Valg av møtesekretær c. Valg av 2 til å underskrive Årsmøteprotokollen.
2) Godkjenning av innkalling og saksliste
3) Årsmelding 2016.
4) Regnskap 2016.
5) Fastsetting av medlemskontingent
6) Informasjon om
Avtaler med Gjemnes kommune vedr. Allaktivitetshuset
7) Budsjett/aktiviteter 2017.
9) Valg
a. Leder b. Styremedlemmer c. Varamedlemmer d. Revisor e. Valgkomite
10) Eventuelt innkomne saker
- 17 mai og på hvilken måte feiringa skal avvikles på Osmarka eventuelt i samarbeide med de andre bygdene Flemma og Angvika


VELKOMMEN!
Årsmøte i Osmarka Bedehus og kapell, 30 mars kl. 20.

Saksliste:

1. Godkjenning av saksliste
2. Valg av ordstyrer og skriver
3. Årsmelding ved leiar
4. Regnskap/kasserer
5. Innkommne saker
6. Valg
7. Eventuelt

Frist for innkomne saker er 15.mars til Frank Ulseth

VELKOMMEN!

VELKOMMET TIL ÅRETS ADVENTSBASAR

27. november KL 16, PÅ HEGGEM ALLAKTIVITETSHUS

PROGRAM:

JULEGRANTENNING OG GANGE RUNDT TREET MED SANGER I SALEN

BASAR MED:

LODDSALG /ÅRESALG / SANG / AKTIVITETER / KONKURRANSER

SALG AV JULEGRØT OG ANNA GOD MAT

VEL MØTT STORE OG SMÅ!

HILSEN STYRET I BYGDALAGET

GAVER TIL BASAR-BORDET TAS IMOT MED TAKK!

Osmarka, 20.10.2016
Historiekveld på Allaktivitetshuset med Bjørn Austigard og Hilde Stenmark Kvennes!
Bjørn Austigard kommer til Heggem Allaktivitetshus torsdag 27. oktober og forteller om "Røter" - hans siste bok og andre lokale historier. Han har også med bøker for salg. Etter Bjørns kåseri, fortsetter Hilde Stenark Kvennes med "Spode, bitte, binde" - norsk strikkehistorie. "Osmarkalua" blir presentert av Gerd Kviebakk Rotlid! Servering av kake og kaffe inkludert i billett - og vi trekker bokpremier på inngangsbilletten. Velkommen til en hyggelig kveld på Allaktivitetshuset, og ta gjerne med strikketøy!

Inngang kr. 100,- inkludert servering og boklotteri

Fredag 24. september 2016 - NYTT FRA OSMARKA VASSVERK

Hei! da er det snart tid for å sende ut ny regning til dere som ikke har hytte abonnement (dem blir fakturert bare en gang i året på våren).

Nå vil dere få utsendt regninga fra AR regnskap Angvik da vi fra nå av har satt ut den jobben til dem. Vi har nå gått over til å bli en bedriftskunde i banken slik at fra nå av vil det bli regning med kidnummer, det vil da bli enklere og bedre for dem å føre regnskapet og foreta eventuelle purringer.

Jeg vil oppfordre dem som mot formodning ikke har fått regning i midten av oktober om å ta kontakt da det kan hende vi har feil adresse på dere.

Vi produserer nok og rent vann og vi har fått tettet noen lekkasjer slik at vi nå er nede på en normal produksjon (den har tidligere vært høy over lang tid).

Er det noen spørsmål om regningen eller andre ting så ta kontakt med meg.

mvh

Svein Ulseth 98243618

St. Hansfeiring for store og små blir det i år også:
Bålbrenning (VI BEHØVER BRENNMATERIALE - FLOTT OM DET KJØRES NED I OSEN!)
-Grilling
-Volleyball og hesteskokasting, lengdehopp m.fl.
-Gjetteleker og naturløype for de små
-Ridning kl. 16-17 på veien ovom Osen
Alle må ta med egen mat og drikke!
Vel møtt!
(For de som ønsker å være lengre utover kvelden, er det selvsagt anledning til det!)
Arr.: Osmarka Bygdalag, Osmarka Idrettslag og Osmarka Hestesportklubb

MINNEORD

Odd Norvald Heggem 18.01.50 - 20.05.16

Fikk en trist melding fra Geir Viggo fredags morgen den 20 mai i 7:30-tida: Odd Norvald var død.

Ufattelig at Odd Norvald er borte, fikk være pensjonist i 1 ½ måned… Bra at vi ikke vet hva morgendagen byr på.

Vi i Nistua har vel vært mest i lag etter at Liv kom i Rotlia, og vi har hatt det mye kjekt sammen. Dette samværet vil bli et stort savn.

Odd Norvald har vært klar-talende, det var aldri tvil om hva han mente.

Han har vært en bauta i bygda, som det stod i dødsannonsen.

Samfunnsengasjert

Lyst til å peke på 3 prosjekter/fyrtårn som han har engasjert seg spesielt for i bygda;

Vassverket

Allaktivitetshuset

Kapellet/bedehuset

Vassverket

Oppbygging av renseanlegg, høydebasseng og inntak oppe ved Fiskvatnet. Odd Norvald hadde full kontroll til enhver tid. Det ble til og med rensa vatn til kommunalt vassverk. Var det problemer med lekkasjer eller andre tekniske ting, så rykket Odd Norvald ut, om det så var på julaften.

Det blir ikke enkelt for den som skal ta over denne jobben.

Allaktivitetshuset

Huset ble satt opp på dugnad. Alt material som vart brukt ble hugd på skogen, kjørt frem og skjært på bygdasag. Her var Odd Norvald aktiv.

Når det var snakk om å få ut folk på dugnad, så var han flink til å få med folk. Mange dugnadstimer ble det til sammen.

Husker at han organiserte saginga av tømmeret, og det var noen gardbrukere som på dugnad var med og kjørte frem tømmeret fra skogen. De ønsket sagmaen til fjøsa sine ; Odd Norvald prissatte sagmaen til 100 kr pr lass. Dette var de ikke helt enig i, men 100 kr pr lass ble detJ

Og resultatet ble at bygda satt igjen med penger på bok etter at allaktivitetshuset var ferdig, og kr 0 i lån !

På denne tida var jeg sjøl med i politikken. Ordfører og rådmann sa flere ganger at såg dem Odd Norvald runde hjørnet på kommunehuset, så var det bare å legge fra seg det de holdt på med. For Odd Norvald gikk ikke før han hadde fått det slik han mente det og ville ha det.

Osmarka Kapell/bedehus

Osmarka Kapell skulle pusses opp, og føres tilbake til slik det var for ca 100 år siden. En stor-kostnad i millionklassen, 1 ½ -2 millioner kroner. Odd Norvald førte regnskapet og fulgte med utgiftene til enhver tid. Vi fikk klar beskjed hvis han såg at det gikk unødvendig med penger ut.

Husker at jeg leste på internett om noe som vi kunne søke tilskudd på til kapellet. Jeg syntes det var realistisk å søke om 200 000 kr i tilskudd. Kjørte opp til Rotlia og satte meg på trappa sammen med Odd Norvald for å drøfte det. Fikk så beskjed om å vente litt, så sprang han inn og leste på nettet ang denne søknaden. Kom så ut igjen og sa at vi skulle søke om det dobbelte; 400 000 kr. Og jammen så fikk vi det.

Restaureringa av kapellet endte med at vi satt igjen med penger i banken.

Omsorg/hjelpsom

Ble Odd Norvald spurt om noe, så kom han som ei kule med en gang. Lyst til å nevne en Oslo-tur: Nils Andre` hadde kjøpt en leilighet i Oslo, og det skulle settes inn et nytt kjøkken. Odd Norvald tilbudte seg å bli med til Oslo for å ordne dette. Vi lasta opp bilen til ei langhelg med kjøkken, flislegging, strøm og rørlegging. Det ble mye arbeid. Vi arbeidet fra kl 7 om morgenen til kl 22 om kvelden. Det var flott vær og varmt. Etter endt arbeidsdag satte vi oss på verandaen med mye god mat og snadder. Kosa oss, sjøl om det vart lite søvn. Jeg tror han sa noe slikt som: « ta her e kvalitetstid, Nils Kristen» Odd Norvald vart også kjent med alle i den blokka,- noe som ikke er vanlig østlandsfenomen.

Tross alt det vonde med at Odd Norvald er gått bort, så må vi gå videre i livet. Sender spesielt en tanke til Liv og Grethe og resten av familien. Dere vet hvor Nistua er, og skulle det være noe så er vi her for dere.

En ser at det er viktig at en tar vare på hverandre mens vi lever.

Vi lyser fred over Odd Norvald sitt minne.

Nils Kristen m. familie

Nistua

Torsdag 2. juni 2016

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte for Osmarka vassverk s.a. på allaktivitetshuset den 14 juni 2016 kl 20.00.

saker:

- valg av møteleder

- valg av skriver

- godkjenning av innkalling

- orientering

- valg av to til å signere protokoll

- valg av nytt styre

- fullmakter

for styret: Svein Ulseth

tlf: 98243618

Vennligst hjelp til å spre dette til våre medlemmer

Onsdag 27. april 2016

Det er DUGNAD på Allaktivitetshuset lørdag 7. mai kl. 11.00. Huset skal leies ut til konfirmasjon uken etter, og det trengs å ryddes etter vinteren! Se plakat!
Onsdag 27. april 2016

17. mai-feiring på Osmarka blir på Allaktivitetshuset på Heggem kl. 15.00. Det går felles barnetog for bygdene i Flemma, kl. 13.00 fra Grendahuset til Kapellet. Basar på Allaktivitetshuset betyr utlodning! Arrangementskomiteen ønsker velkommen til store og små!
Velkommen til Bedehusbasar på Allaktivitetshuset fredag 29. april kl. 19.00. Loddsalg har startet - og vi vil gjerne ha mange fine gevinster! Kan tas med på kvelden i forkant av arrangementet.
VELKOMMEN STORE OG SMÅ!
___________________________________________________________________________________________________________________
Osmarka Vassverk sa

Kort referat frå årsmåtet i Osmarka vassverk finn du under Osmarka vassverk Sa til venstre

__________________________________________________________________________________________________________________

Mandag 20. mars 2016
Torsdag 17. mars ble det avholdt årsmøte i Osmarka Bygdalag. Følgende styre ble valgt for 2016:

Valg for 2016 ble gjennomført. Det nye styret og andre verv er som følger;

Leder (velges for 1 år) Hilde Stenmark Kvennes

Styremedlemmer (velges for 2 år) Joachim Hafsmo (2016)

Stig Rune Robertsen (2016)

Asbjørn Dahlen (Nestleder) (2016)

Valgt 2015 (velges for 2 år) Eva Karin Halset(2017)

Ketil Sorthe(2017)

Eli Schjølberg(2017)

Varamedlemmer (velges for 1 år) 1. Line T. Lingen

2. Svein Ulset

3. Mariann Heggstad

4. Odd Norvald Heggem

Revisor (velges for 1 år) Edvin Eriksen

Mari Frantzplass

Valgnemd Miriam F Flemmen (2014-2016)

Kjell Hoem (2015-2017)

Jorun Magerøy(2016-2018)

Styret konstituerer seg ved første styremøte.

Vedlagt følger årsmelding for 2015.


____________________________________________________________________________________________
Innkalling til årsmøte i Osmarka vassverk sa onsdag 6 april 2016 kl 20.00 på Heggem allaktivitetshus

Innkalling og årsmelding finn du under Osmarka vassverk sa

_________________________________________________________________________________________________________________

Innkalling til årsmøte i Osmarka vassverk sa onsdag 6 april 2016 kl 20.00 på Heggem allaktivitetshusTorsdag 25. februar 2016

Velkommen til årsmøte i Osmarka Bygdalag torsdag 17. mars kl. 20.00. Som tidligere blir årsmøtet avholdt på Allaktivitetshuset på Heggem. Vi serverer kake og kaffe.

Vedlagt er saksliste for årsmøtet.

VELKOMMEN!
VELKOMMEN TIL ÅRETS ADVENTBASAR
6. desember KL 16, på Heggem Allaktivitetshus

PROGRAM:
- FAKKELTOG
- JULEGRANTENNING MED SANG
- BASAR MED:
- LODDSALG /ÅRESALG / SANG / AKTIVITETER /
- KONKURRANSER
- SALG AV JULEGRØT OG ANNA GOD MAT!

VEL MØTT STORE OG SMÅ!
HILSEN Styret i Bygdalaget

GAVER TIL BASAR-BORDET TAS IMOT MED TAKK!
TA MED FAKKEL TIL TOGET (OGSÅ MULIGHET FOR Å KJØPE NOEN FAKLER VED OPPMØTE).
Lørdag 10. oktober 2015

BEDEHUSBASAR PÅ OSMARKA
Fredag 30. OKTOBER KL. 19.00

Høsten er basartid - og i år igjen vil vi ha basar på Allaktivitetshuset! For at det skal bli spennende, så ønsker vi oss mange fine basargevinster - ta med på dagen, eller kontakt Hege Sannes for levering i forkant om du ikke kan levere på dagen.

Vi trenger vel litt kaker og smørbrød også - så se i postkassen for henvendelser fra oss!

VELKOMMEN TIL STORE OG SMÅ!
Torsdag 23. juli. 2015

Sang og dans du aldri har hørt maken til! Søndag 2. august på Allaktivitetshuset på Heggem

Denne unike opplevelsen må dere ikke gå glipp av. Nerush er ei fantastisk halvprofesjonell folkloregruppe fra Minsk,
Hviterussland. Der er gruppa tilknytta kulturavdelinga ved Det hviterussiske statlige universitetet. Kunstnerisk leder gjennom alle 30 år, Valentina Gladkaia, er profesjonell, det samme er musikerne. Resten er meget dyktige amatører. Nerush har turnert over store deler av Europa og de har vunnet en rekke priser for sin sang, musikk og dans.

Nerush har i år 30 års jubileum, og som en del av feiringa har de lagt en turne til Norge - og nå gjester de også oss på Osmarka.

Inngang kr. 100,-. Barn gratis. Loddsalg.


VELKOMMEN!
13. mai 2015

17-mai 2015!
Start tog: kl 14:00 med Angvik hornmusikk.
Toget går om gravstedet m blomsternedleggelse.
17-mai -fest på huset med salg av rømmegraut, pølser og is og kaker.
Litt musikalsk underholdning og uteleiker.

VELKOMMEN!
5. mai 2015

Møte om salg av Allaktivitetshuset/Skolen på Heggem
Bygdalaget har fått varsel om at Gjemnes Kommune skal legge ut huset, begge deler av det, for salg og har sagt opp avtalen med virkning fra 15.mars neste år. Her er det en rekke uklarheter, og i bygda er det mange brukere av huset.

I den anledning inviterer vi alle i bygda, både enkeltpersoner og lag og foreninger til et møte om saken. Målet er å nedsette en komité som kan ta saken videre ovenfor kommunen.

Bygdalaget er vertskap for møtet.

Vel møtt 2. juni kl. 19.30 på Allaktivitetshuset på Heggem!
Osmarka, 2. mai 2015

Når det våres er det på tide å tenke vinterrydding. Dugnad på Allaktivitetshuset og området rundt er en årlig begivenhet som vi håper så mange som mulig kan være med på. Vi skifter samtidig lyspærer på lysmastene langs veien, så det er klart til høsten.

Dugnad på Allaktiviteshuset lørdag 9. mai kl. 11.00

Vel møtt!

___________________________________________________________________________________________________________________
Da er årsmøte for Osmarka Vassverk SA ferdig, og dei som er med i styret no er : Odd Norvald Heggem, Odd Ivar Sanness, Asbjørn Dahlen, Svein Ulseth og Eli Shjølberg.
Driftoperatører er: Odd Norvald Heggem, Odd Ivar Sanness og Asbjørn Dahlen.
Årsmøtet vedtok at vassavgifta for 2015 skal være uendra frå 2014
Kr. 5620,- for boliger, og 2810,- for fritidsboliger.
Regning for 1 halvår er sendt ut og forfall er 17 april.
Fritidsboliger får regning for heile året.
Dersom adresseendring gi oss ei melding om det.

____________________________________________________________________________________________________________________
Årsmøte i Osmarka vassverk SA torsdag 26 mars kl. 20,00 på Heggem allaktivitetshus
Vel møtt

Styret
____________________________________________________________________________________________________________________
Søndag 1. mars 2015

Kjerringlia vindkraftverk vil avholde møte 25. mars kl. 19.00 i Allaktivitetshuset, med informasjon om den planlagte utbyggingen. Osmarka Bygdalag har påtatt seg å organisere informasjons-
kvelden og håper at så mange som mulig av bygdas innbyggere vil møte.
Søndag 1. mars 2015

Bygdalaget har mottatt informasjonsbrev fra Gjemnes Kommune vedr. navn på hytteområde og veger i hyttefelt - gjelder også navn på veg i byggefeltet på Heggem. Informasjon om saken er publisert i Gjemnes Nytt og på kommunen sine hjemmesider, www.gjemnes.kommune.no. Frist for innspill er satt til 1. april.
Søndag 1. mars 2015 ÅRSMØTE

Innkaller herved til årsmøte for Osmarka Bygdalag tirsdag 17. mars på Heggem Allaktivitetshus kl. 20.00. Vi ønsker alle velkommen!
05.11.14 Førejulsmesse.

Det er førejulsmesse lørdag 08.11.14 kl. 11-16 på Flemma grendahus.
For mere detaljer, se plakat her
24.10.14 PIZZA kveld og minibasar

I kveld arrangerer Osmarka IL pizzakveld med minibasar på allaktivitetshuset.
Det starter kl 18.00, og det vil bli salg av Pizza, brus, kaffe og kaker.
I tillegg blir det luftgeværskyting, åresalg og loddtrekking.

Velkommen!
____________________________________________________________________________________________________________________
08.08.14 DUGNADSHELG

Har klippet ut informasjon fra facebook.


__________________________________________________________________________________________________________________
ST.HANS FEIRING I OSEN 23.6.13 KL 1800

St.hans feiring som ifjor i Osen.
Ta med mat du vil grille selv, eller kjøp rømmegraut, svele og kaffe.
St.hans komiteen ordner med varme griller.

Andeløp kl 20, mulig å kjøpe ender der nede og på Bunnpris i Angvika.

Førstepremie kr 5000
Andrepremie kr 1000
Tredjepremie kr 500.

Vel møtt til ei triveleg feiring:-))
____________________________________________________________________________________________________________________
18.06.14 Innsamling til ny tråkkemaskin

Osmarka IL har startet innsamling av penger til ny tråkkemaskin. Vi er bl.a. kommet med på Prosjekt tilhørighet til MFK.

Vi må selge sesongkort. Se vedlegg. Halvårskort selges nå ! Viktig at dere merker av Osmarka IL som den organisasjonen dere ønsker og støtte. Spre budskapet til «hele verden» J


Neste år selger vi sesongkort i god til før seriestart.

Hilsen

Osmarka IL
Se hele vedlegget her

______________________________________________________________________________________

14.05.14 17.MAI FFEIRING

17. mai feiring på Allaktivitetshuset.
Toget starter kl. 13.00 og vi går til gravstedet.
Etter toget blir det tradisjonell feiring med:
-Underholdning
-Tale
-Is og matsalg
-Loddsalg
-Leker for store og små
Feiringen blir lagt opp til at de som vil, kan få med seg feiringen både her og i Torvika

___________________________________________________________________________________________________________________________
22.04.14 VÅRDUGNAD

Førstkommende lørdag, 26.04.14 kl 11.00, blir det dugnad på Allaktivitetshuset.
Oppgaver blir nedvask av huset og rydding av uteområdet.
Gjerne ta med:
-Trillebåre
-Kost
-Rake/ Rive
-Ryddesag

Håper mange kan komme og ta i et tak!
Vi vil avslutte dagen med kaffe og kake!
______________________________________________________________________________________________________________________

10.04.14 Osmarka Bedehus og Kapell

Konsert
på Bedehuset tirsdag 15. april kl. 19.00.
Runhild Heggem og Kine Gyldenskog.
Kaffi og kaker etter konserten.
Inngang kr. 50,-.

Minner om kveldsgudsteneste
Skjærtorsdag 17. april kl. 19.00 i Osmarka kapell.
Dette blir siste gudstenesta her med Petter Dahle.
Etter gudstenesta blir det kyrkjekaffi
og mykje god mat i kjellaren.

Besehusbasar
på Allaktivitetshuset,
fredag 25. april kl. 19.00.
Vi tek med takk imot gevinstar!

Vel møtt til både konsert, gudsteneste og basar!
Styret
_____________________________________________________________________________________________________________________

29.03.14 Osmarkrunden 2014


I går ble Osmarkrunden arrangert i strålende vær.
Antallet aktive ble i år 57 stk, mens det i trimklassen gikk 28 stk.

Har lagt ut noen bilder fra løpet under bilder 2014, trykk her for å komme dit.

Resultater ligger her.
____________________________________________________________________________________________________
29.03.14 17.mai korps

Håper alle som noen gang har behersket et korpsinstrument vil bli med å spille i bygda 17.mai. Vi er noen få aktive, noen som har spilt kun til 17.mai hvert år og noen som ikke har rørt instrumentet på mange år. Så her er det plass til alle uansett!
Håper så mange som mulig vil stille opp for bygdas 17.mai- tog :-)
Forslag til øvinger på "huset" : onsdag 23.april, tirsdag 6.mai og tirsdag 13.mai, alle kl. 18.30.
Send gjerne en sms om dette er noe du har lyst til å være med på, og om dato/tid passer. Og om du trenger hjelp til å skaffe instrument, skal vi prøve å hjelpe.

På vegne av 17.mai komitéen
Rigmor Heggemsli tlf. 40221306
_____________________________________________________________________________________________________________________
Årsmøte Osmarka vassverk SA

Årsmøte i Osmarka vassverk torsdag 20 mars 2014 på Heggem allaktivitetshus
Klikk på linken til Osmarka vassverk for innkalling og årsmelding

Styret

____________________________________________________________________________________________________________________

04.03.14 Innkalling til årsmøte i Osmarka Bygdelag
Trykk her for å se innkalling som PDF.
______________________________________________________________________________________________________________________
12.02.14 Årsmøte i Osmarka Bygdelag

Årsmøte i Osmarka Bygdelag på allaktivitetshuset 18 mars 2014 kl 20.00
Saker til årsmøtet meldes skriftlig til styret eller styreleder innen 28.02.14.
Mail til styreleder, trykk her

Hilsen Osmarka bygdelag.
______________________________________________________________________________________________________________________
19.01.14 Familiekveld på Heggem Allaktivitetshus

Osmarka IL ønsker alle velkommen til en sosial ettermiddag på Heggem allaktivitetshus,
søndag 26. januar kl. 16.30.

-Sang ved Eline og Ragnhild F. Istad
-Filmvisning fra Helge Dahlen`s fisketurer
-Masalg
-Åresalg/ loddsalg
-Luftgeværskyting

Loddgevinster mottas med takk!

Vel møtt!

PS:
Fint og avslutte skituren her denne dagen? :-)
Forøvrig er SKILEIKEN PÅ OSMARKA oppstarta igjen, mandager kl. 18-19.00

Mvh.
Styret i Osmarka IL
_______________________________________________________________________________________________________________________
19.01.14 Osmarka Bedehus og Kapell

Vinter og vår 2014.

-Søndag 2 feb. Gudstjeneste
-Mandag 3 feb. kl. 20.00 Årsmøte på bedehuset.
Saksliste:
1. Vanlige årsmøte saker
2. Div. orienteringssaker
3. Eventuelle innkomne saker
4. Valg
Saker til møtet: Kontakt Frank Ulset 952 40 759
Enkel servering
Vel møtt

-Skjærtorsdag 17. april. Kveldsgudstjeneste kl. 19.00
Dette er den siste gudstjenesten sogneprest Petter Dahle har i Osmarka Bedehus og Kapell før han flytter.
Styret håper mange vil delta på den siste gudstjenesten til Petter Dahle
-Søndag 1. juni Gudstjeneste kl. 11.00
______________________________________________________________________________________________________________________

01.01.14 GATELYS

Kostnader og inntekter vedr. gatelysa var sak på styremøte i Bygdelaget onsdag 08.01.14.

Slukke lys kl. 22.00

Det er blitt en del vedlikehold denne sesongen. Strømkostnadene er ca 35.000,- pr. år.
Samlet med vedlikehold vil kostnadene denne vinteren bli ca kr 60.000 - 70.000,-.
Forutsatt at anlegget fungerer ut sesongen.

I 2013 fikk vi inn nøyaktig kr 30.000,- i lyspenger. Dessverre er det for mange husstander som velger og ikke bidra til gatelysa.
Muligens fordi det ikke er viktig med gatelys, det vet vi ikke. Men stor takk til alle som bidrar. Flertallet gjør det.
Hele 22 hytter har betalt, noe vi synes er meget gledelig.

Inntil videre ser styret seg nødt til og begrense tid for lys. For at det ikke skal gå ut over de minste barna og trafikksikkerhet,
besluttet styret og slukke lysene kl. 22 om kvelden. Beholder det ellers slik det er.

Vi forlenger fristen for innbetaling av lyspenger for 2013, til 31.01.14. Styret tar en ny vurdering etter dette.

Styret henstiller alle til og være med på spleiselaget. Dersom vi vil ha gatelys, blir det feil at bare naboen skal betale for det.
Dersom man ønsker endringer vedr. gatelys, oppfordrer vi til å melde inn dette som sak til Årsmøte 18.03.14.
Saker må være kommet til styret innen 28.02.14.

Medlemskontingent 2013:
Familie kr 500,-
Enkelt kr 300,-
Støtte kr 200,-
Lyspenger 2013:
Husstand kr 600,-
Enkelt kr 400,-
Hytte kr 300,-

Begge deler til konto Nr: 3933 20 11689. NB. Husk å merk hvem som betaler.

Vennlig hilsen
Bygdelaget
________________________________________________________________________________________________________________

01.01.14 GODT NYTTÅR!

Takk for i år, og et RIKTIG GODT NYTTÅR!

Hilsen
Osmarka Bygdelag
________________________________________________________________________________________________________________

23.12.13 GATELYS

Istad har vært og reparert noen av gatelysa. Dessverre måtte de bestille deler til lamper og til hele strekket lengst øst i bygda. En del i strømskapet må skiftes. De beklager at reparasjoner har tatt litt tid, grunnet mye arbeid i forbindelse med alt uvær i tiden før jul. De kommer tilbake så snart de kan over nyttår.

Stor takk til alle som hjalp til, og som deltok på adventsbasaren. Vi fikk inn ca kr 12.000 som er god hjelp til bl.a. drift av gatelysa.

Riktig God Jul!
____________________________________________________________________________________________________

23.12.13 Juletrefest på bedehuset

Det blir juletrefest på bedehuset 2. juledag kl. 15.00.
Tradisjonell feiring med juletregang, litt underholdning,
loddsalg og overraskelser til barna.
Ta med mat, det blir servert saft og kaffe.
____________________________________________________________________________________________________________________
21.12.13 DUGNADSLØFTET

DUGNADSLØFTET KR 20.000

Osmarka Bygdelag har fått kr 20.000 fra Dugnadsløftet til Gjensidige. Gaven er på bakgrunn av søknad om støtte til bygging av gapahuk på stranda.

Vi har tidligere i år fått kr 4.000 fra Sparebank 1 Nordvest, kr 5.000 fra Nesset Sparebank og kr 10.000 fra Friluftsrådet til bruk på tiltak i bygda.

De nye lysa i lysløypa (25 stk.) er et spleiselag mellom Duelva Hyttelag, Angvik, Flemma, Torvik, Osmarka IL og Osmarka Bygdelag. Prosjektet gikk med overskudd. De ubrukte midlene vil bli brukt til innkjøp av mer grus til turstiene i lysløypa neste år.

Hilsen
Osmarka Bygdelag
______________________________________________________________________________
_____________________

21.11.13 HYGGEKVELD AVLYST!

Hyggekvelden som idrettslaget skulle arrangere i morgen kveld er avlyst.
Grunnen er at mange dessverre var opptatt nå før jul og vi håper de vil
prøve på igjen over nyttår!
____________________________________________________________________________________________________________________

11.11.13 MEDLEMSKONTINGENT OG LYSPENGER 2013

Minner om medlemskontingent og lyspenger 2013 for de som har glemt dette.
Lyspengene dekker under halvparten av kostnadene til gatelysa.
Derfor viktig at alle bidrar så ikke det går ut over andre prosjekt i bygda.

Nye lamper i lysløypa er satt opp. Vi får nå sammenhengende lys fra hovedveien v/Duelva til Allaktivitetshuset. Det var stor dugnadsinnsats. Takk til de som bidro, vil bli markert på Julegrantenning 1. desember kl. 16 - 19. God dugnadsinnsats førte til overskudd på prosjektet. Bygdelaget vil bruke overskytende midler til innkjøp av mer grus til turstiene i lysløypa.

Medlemskontingent 2013:

Familie kr 500,-
Enkelt kr 300,-
Støtte kr 200,-

Lyspenger 2013:
Husstand kr 600,-
Enkelt kr 400,-
Hytte kr 300,-

Begge deler til konto Nr: 3933 20 11689.
NB. Husk å merk hvem som betaler.

Hilsen
Osmarka Bygdelag
_______________________________________________________________________________________

05.11.13 Hyggekveld

Hyggekveld på Heggem Allaktivitetshus 22.11.13 KL 20.30
Lysbilder med omtale fra jakt/ fiske/villmarksturer ved Helge Dahlen.
Smakebitar frå http://helgeturer.blogg.no

-Karaoke
-Salg av øl, vin, brus, pizza og snacks
-18 års aldersgrense

Inngang: 150 kr.
Bindande påmelding: Bunnpris Angvik, Joker Torvikbukt og Joker Kleive.

Arrangør: Osmarka Idrettslag
Velkommen!!
____________________________________________________________________________________________________________________
05.011.13 Idrett og aktivitetsdag

Førstkommende lørdag er det idrett og aktivitetsdag i Gjemneshallen.
For program, se her.
____________________________________________________________________________________________________________________
31.10.13 JULEGRANTENNING
På Heggem Allaktivitetshus, søndag 1 desember kl. 16-19.00.

Velkommen til en trivelig adventsstund for hele familien.
- Julegrantenning kl 16.00
- Underholdning 16-15-16-30
- Salg av risengrynsgrøt fra 16.30
- Salg av kaffe/ kaffemat
-Utlodning
-Allsang jule/adventssanger
-Åresalg

Vi ønsker oss mange flotte åregevinster/ basargevinster, gjerne relatert til jul og advent.
Bildefremvisning fra året som har gått ca. kl 18.00

Vi håper at du kommer og at du tar med noen du kjenner :-)

Mvh.
Osmarka Bygdelag
____________________________________________________________________________________________________________________
28.10.13 GRUSSIEN I LYSLØYPA

Grusstien har noen bra partier etter oppgrusing i fjor høst.
Vi er noen som drar opp gresstuster her og der.
Hvis alle som går tur drar opp 10 gresstuster med rot, vil vi holde den fin
i lang tid fremover, både der det er gammel og ny grus.

Vennlig hilsen
Bygdelaget
____________________________________________________________________________________________________________________
08.10.13 TRENINGSDRESSER

Vi skal bestille nye klubbdrakter.
Benytt anledningen og oppnå kvantumsrabatt.
Dersom du har spørsmål om bestillingen,
ta kontakt med Hildegunn Ottestad eller Linda K Heggem
Frist: UKE 43

Se også her:
plakat_il.jpg

Mvh.
Osmarka IL
____________________________________________________________________________________________________
08.10.13 NYTT OM GATELYS

Vi har feil på 4 lamper og solcellene på Duåsen. Istad Montasje skal utbedre feilene,
men har mye å gjøre. Håper det blir snart!

Hilsen Bygdelaget
____________________________________________________________________________________________________________________
23.09.13 GATELYS

Da har vi tent gatelysa igjen for høsten. Litt vedlikeholdskostnader får vi i år
da ikke alle lysa ville starte opp igjen med egen hjelp.
Noen lamper er også ødelagte og må erstattes.
Reparasjon av lysa etter trafikkulykken i Liabakken er en forsikringssak. Istad montasje
har gjort gjobben.
De fleste antar vi har fått giro for innbetaling av "lyspenger" i postkassen.

Skulle du ikke ha fått, er kontonummeret: 3933 20 11689
-Husstand kr. 600,-
-Enkelt kr. 400,- (1 person i hus)
-Hyttebidrag kr. 300,-

Bidraget er helt avgjørende for bygdelagets økonomi og mulighet for å drifte gatelysa.
Vi er ei lita bygd, men har flest lya av alle bygdene i kommunen. 132 lamper som skal holdes.
Forventer at alle bidrar, slik at vi kan holde beløpet på nivå som nå.

Vennlig hilsen.
Bygdelaget.
____________________________________________________________________________________________________________________
15.09.13 HØSTDUGNAD

LØRDAG 28 SEPT. KL 10.00-13.00

Oppgaver:
-Montere nye lys i lysløypa
-Rydde sammen benker etc. på stranda
-Rydde småkratt rundt Allaktivitetshuset (trenger noen med ryddesag)
-Rydde noen rom inne på huset
-Sjekke om lys er ok
-Vurdere mulighet for å flytte gapahuk i lysløypa til et sted den vil bli brukt
-Annet forefallende, kom med forslag.

Møt opp på Allaktivitetshuset og bidra til vedlikehold av bygda,
Det er sikkert noe vi alle har glede av. Vi fordeler oppgaver når folk møter opp.
Avslutter med kaffe/saft på huset, ta med mat.

Ta også med fotballsko!
Til slutt blir det fotballkamp på grusbanen om interessen er stor nok.
Møt opp til en nyttig og sosial formiddag!

Hilsen Bygdelaget.
____________________________________________________________________________________________________________________
15.09.13 Ordføraren på tur

Over 60 møtte opp på arrangementet På tur med ordføraren!

Johann Sigmund Heggem var med som kjentmann og fortalte historier
på tur opp til Duålisetra. Der solgte bygdelaget kake, saft og kaffe til
turgåerne. Andreas Aarseth som driver gården som eier
Duålisetra, fortalte dens historie. I tillegg hadde Olav Bjørn Nilssen
et innlegg der han fortalte om blant annet suksessen med Stikk UT.

Videre gikk turen til Stortolla, som er norges største Furu.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.09.13 Med ordføreren på tur
På tur med ordføreren, SØNDAG 15.SEPT. kl 12.00.

Oppmøte ved bommen i starten av Heggemsetervegen.
Turen går til Duålisetra og stortolla.
Bygdelaget selger kake, kaffe og saft ved Duålisetra.
Hilsen Bygdelaget.
____________________________________________________________________________________________________________________
25.08.13 BEDEHUSBASAR

Bedehusbasar fredag 27.september kl. 19.00 på allaktivitetshuset.

Kolonialkasser er satt ut på Bunnpris i Angvika og Joker i Torvika.
Gaver til basaren mottas med takk.

Luftgeværskyting kr. 5.

Vel møtt til basar og sosialt samvær!
____________________________________________________________________________________________________________________
17.08.13 SKOLESTART

Angvik skule starter opp etter ferien.
Måndag, 19. august kl. 09.00:
- Oppmøte i gymsalen.
- Programinnslag
- Presentasjonar
Velkomen tilbake til skulen etter sommarferien!
Eit særleg velkomen til elevane som skal ha den aller første skuledagen!

Skulen.

____________________________________________________________________________________________________

PANTEFLASKE INNSAMLING, OSMARKA HESTESPORTKLUBB


OSMARKA HESTESPORTKLUBB VIL STARTE Å SAMLE INN PANTEFLASKER.

DEN SOM ØNSKJER Å VERE MED PÅ DETTE SET FRAM PANTEFLASKANE ILAG MED PAPIRAVFALL, DEI DAGANE DETTE SKAL SENDAST.

DATOAR FOR INNSAMLING:

FREDAG:

16/8, 13/9, 11/10, 8/11, 7/12

DEI SOM BUR SLIK AT SØPLA IKKJE STÅR VED HOVUDVEGEN SEND GJERNE EI MELDING TIL TLF 47023013 SLIK AT VI VEIT OM DU VIL DELTA PÅ DETTE:-))

MELD FRÅ TIL MIRIAM F. F. OM DU HAR SATT UT FLASKER SOM IKKJE HAR VORTE HENTA PÅ TLF: 47023013, ELLER PÅ FACEBOOK.

HYTTEEIGERE KAN SETTE PANTEFLASKER VED HYTTERENOVASJON, SAMLAST INN PÅ MANDAGER.

mvh Styret i Osmarka Hestesportklubb.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.08.13 Ridekurs

Første ridekurs ble i dag holdt på grusbanen, instruktør var Rakel Sekkenes Westad.
Det var til sammen 13 ryttere som fikk instruksjoner i alt fra dresur, gangarter og sprang.
Til sammen var det 30 til 40 som møtte opp og det var salg av kaffe, vafler og saft.


Noen bilder fra dagen ligger her

____________________________________________________________________________________________________________________
24.06.13 Våt fering

Det ble ikke reprise av fjorårets vær under St.hans feiringen.
Regnet høljet ned store deler av kvelden, men med presenninger og litt
kreative benkplasseringer, fikk de nesten 50 oppmøtte litt pause fra regnet.

I forbindelse med at vi nå er inne i den siste uken med drift av butikken, fikk
Ketil Sorthe et inngravert fat som en takk fra bygda. Alf Ottar Dahlen holdt
tale og mimret om butikken og utviklingen frem til i dag.

Det ble også informert litt om dugnadsinnsatsen for å få opp en ny og utbedret bro.
Arvid Dalen har lagt ned en stor innsats for å lage nye fundamenter og fikk takk
for nok en gang å ha tatt i et tak for bygda!

Etter dette ble andeløpet arrangert.
Med sterk strøm i elven ble det et lynløp, der Grete Lillian Fostervoll gikk av med seieren.

Flere bilder ligger her

FF
____________________________________________________________________________________________________________________
ST.HANS FEIRING I OSEN 23.6.13 KL 1800

St.hans feiring som ifjor i Osen. Ta med mat sjølv, St.hans komiteen ordner med varme griller.

Andeløp kl 20, mulig å kjøpe ender der nede og på Joker.

Førstepremie kr 5000
Andrepremie kr 1000
Tredjepremie kr 500.

Vel møtt til ei triveleg feiring:-))
____________________________________________________________________________________________________________________
27.05.13 NY DUGNAD

Onsdag 12.06.13 kl. 18-21, frammøte v/ allaktivitetshuset.

Oppgaver denne gangen:
- Finfordele den nye grusen i lysløypa. Ha med rive, trillebår, spader etc.
- Montere ny bro i Osen
- Rydde på stranda i Osen. Rive, rake, spade ol.

Ha med mat og drikke til eget behov.
Ved finvær samles vi på stranda til slutt.

Hilsen
Styret Bygdelaget
____________________________________________________________________________________________________________________
23.05.13 Osmarka Vassverk SA

Det er framleis smak og lukt av vatnet. Vi har tatt fleire prøvar og fått dei analysert på Kystlab
Dei kan heller ikkje seia kva som er orsaka.
Vi håpar at det snart bli betre.

____________________________________________________________________________________________________________________


21.05.13 MEDLEMSKONTINGENT 2013


Medlemskontingenten er kommet i de fleste postkasser.
Skulle du ikke ha fått den finnes giro på butikken, eller betal til konto beskrevet under.

Familie kr 500,-

Enkeltmedlem kr 300,-

Støttemedlem kr 200,-

Osmarka Bygdelag konto nr: 3933 20 11689. Merk hvem som betaler.

Bygdelagets hovedoppgaver er:

-Drift og vedlikehold av Allaktivitetshuset
-Drift og vedlikehold av strand og bru i Osen
-Drift av veglys
-Drift av nettsida osmarka.no
-Representere bygda overfor kommunen og andre
-Arbeide for økt trivsel i bygda med ulike tiltak

I 2013 håper vi å få laget gapahuk ved stranda i Osen.

Mvh.
Styret
__________________________________________________________________________________________________

20.05.13 Osmarka Vassverk SA

Det er kommet ein del merknader på smak og lukt på vatnet, Vi veit ikkje kva det kjem av, men det vart tatt prøver av
vatnet sist uke og alle prøvene var heilt fine. Det vart ikkje funn av bakterier eller noko anna.
Det var også tatt smaks og luktprøver og Kystlab hadde ikkje merknader til dei prøvene.
__________________________________________________________________________________________________________________

06.05.13 Vårdugnad
Takk til alle sammen som var med på dugnaden!

Med stort og smått var vi rundt 40 personer som hadde en hyggelig dag sammen. Vi fikk unna en god del vedlikehold i bygda:
-Skiftet lyspærer i gatlysa og ryddet greiner ol. langs linja.
-Ryddet, sortert, slkiftet lyspærer, merket og vasket på huset
-Sparklet og malt den langa gangen på huset
-Feid, raket, kuttet kvist og småtrær rundt huset
-Satt sammen benker, raket og klargjort stranden (ned til isen..)
-Lang matpause med pølser, vafler, kaker, kaffe og saft!

Pga. mye snø ennå, fikk vi ikke gått over grusingen i lysløypa fra i høst, samt raket stranden ferdig.
Det vil derfor bli en ny dugnad om en måneds tid og den vil bli varslet på nettsiden, så følg med!
Ny sjanse for de som ikke kunne denne gangen.

Brua over elva i Osen står også for tur snart, den ventes tilbake fra reparasjon midt i mai.
Ny fundamentering må lages.

Noen bilder fra dagen ligger her

Takk!
Osmarka Bygdelag.
_______________________________________________________________________________________________________________________

30.04.13 VÅRDUGNAD 4.MAI KL 10.00-14.00
Dugnad og sosialt samvær. Oppmøte Allaktivitetshuset.

Bygdelaget inviterer til vårdugnad og vedlikehold av bygda. Noen av oppgavene som skal gjøres er:
-Skifte lyspærer og rydde langs veglysa
-Gjøre klart på stranden i Osen
-Rydde rundt huset
-Fikse/ male litt inne på huset
-Jevne ut grus i lysløypa (ble kjørt ut i høst)

Ha med f.eks.:
Ryddesag, motorsag, trillebår, spade, rive, rake.
PÅ SLUTTEN BLIR DET PØLSER, KAFFE OG SAFT TIL ALLE.

Hjertelig velkommen!
Hilsen Bygdelaget
_______________________________________________________________________________________________________________________
16.04.13 VÅRDUGNAD 4.MAI

Fremmøte på allaktivitetshuset.
Matpause med pølse og brød/ kaffe/vafler/saft.
Sett av dagen.
Nærmere info kommer på her på nettet.

Mvh.
Styret
_______________________________________________________________________________________________________________________
09.03.13 Årsmøte i Osmarka Vassverk

Årsmøte holdes 18 mars kl 2013 på Osmarka Allaktivitetshus.
Mer info og innkalling her
_______________________________________________________________________________________________________________________
05.03.13 Årsmøte Osmarka Bygdelag.

Årsmøte blir holdt torsdag 21.03.13 kl. 20.00 på Allaktivitetshuset.
Innkalling ligger som pdf her

Vel møtt!
Mvh. Styret.
_______________________________________________________________________________________________________________________
24.02.13 OSMARKARUNDEN

I dag ble Osmarkarunden 2013 arrangert.
Der stilte 54 stk. til start på tid og i tillegg var det også mange som gikk i turklassen.
Forholdene var veldig fine, med noen få plussgrader og antydinger til sol mot
mot slutten av løpet.


Resultatliste
Bilder fra dagen ligger her
_______________________________________________________________________________________________________________________
25.01.13 Årsmøte

Osmarka Bygdelag, på allaktivitetshuset torsdag 21.mars kl. 20.00

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være styret i hende, skriftlig og begrunnet,
senest innen utgangen av februar.

Mvh,
Styret.
_______________________________________________________________________________________________________________________
20.01.13 Gode skiforhold på Osmarka

 Torsdag denne uken sto det en reportasje på www.langrenn.com, om de
gode skiforholdene vi har på Osmarka.
I helgen har det vært veldig mange som har benyttet seg av de gode løypene.

Trykk her for å se reportasjen.

_______________________________________________________________________________________________________________________
11.12.12 Nyhetsbrev fra Bygdelaget
Nyhetsbrev med litt informasjon om hva Bygdelaget og flittige bidragsytere på dugnader har foretatt seg denne høsten.

·
Stor dugnad 20.10. Renovering av møterom og telling av utstyr på huset, montert nytt lydanlegg, ryddet sammen benker og utstyr på stranda, skiftet lyspære og retta opp stolper til gatelysa, demontert ødelagt bru og fraktet til Frei for reparasjon.
· Bøssebærere TV aksjon.
· Det har vært felles styremøte for bygdene Angvik, Flemma, Fagerlia og Osmarka.
· Bekostet 50 % av utgiftene til nye gatelys i boligfeltet.
· Vedlikehold på gatelysa for kr 11.000,-.
· Betaler løpende strømutgifter på gatelysa.
· Svart på høring vedr. kommunale veier. Egen komite` jobbet med den saka.
· Arrangert lygarkveld sammen med idrettslaget.
· Kjøpt nytt lydanlegg på huset til kr 17.000,-.
· Bestilt projektor og lerret til huset.
· Sendt diverse søknader om støtte.
· Salg av «Kongeboka» på butikken (kr 150,- pr. bok til Bygdelaget).
· Arrangert basar og adventsfest på huset.
· Kjøpt 100 m3 med grus, og kjørt dette ut for vedlikehold av turstiene i lysløypa.
· I ferd med å finansiere manglende lyspunkt i lysløypa. Et samarbeid med Angvik, Torvik, Flemma, Fagerlia, Duelva hyttelag, Osmarka
Idrettslag og Bygdelaget. Bygdelaget organiserer og står for prosjektet. 17 nye lamper skal på plass.

Stor takk til alle som bidrar på dugnader. Samt til alle som betaler medlemsavgift og lyspenger. De økonomiske bidragene er helt avgjørende for at vi skal kunne ta tak i ulike oppgaver i bygda. Både nødvendig vedlikehold og nye prosjekter.

Minner om boka Idrettskongen som fås kjøpt på butikken. Fin julegave.

Vennlig hilsen
Bygdelaget
____________________________________________________________________________________________________

29.11.12 DUGNAD

Vedlikeholdsgrusing av tursti i lysløpa.

Dugnad Lørdag 1. desember kl 09.00, oppmøte v/ Duelva (Parkering til hyttefelt)
Trenger traktorer, hengere og folk med krafse / rive etc.

Mvh.
Styret.
_______________________________________________________________________________________________________________________
19.11.12 JULEGRANTENNING
På Heggem Allaktivitetshus, søndag 2 desember kl. 16-19.00.

Velkommen til en trivelig adventsstund for hele familien.
- Julegrantenning kl 16.00
- Underholdning av Osmarka barnekor ca. 16-15-16-30
- Salg av risengrynsgrøt fra 16.30
- Salg av kaffe/ kaffemat
-Utlodning av stort lappeteppe (fra kaffekosdamene), fenalår, div. gavekort osv.
Allsang jule/adventssanger
Åresalg
Vi ønsker oss mange flotte åregevinster/ basargevinster, gjerne relatert til jul og advent.
Bildefremvisning fra året som har gått ca. kl 18.00

Vi håper at du kommer og at du tar med noen du kjenner :-)

Mvh.
Osmarka Bygdelag
____________________________________________________________________________________________________________________
29.10.12 Basar Reinsfjell Fotballklubb

Fredag 2 november kl 18.00 på Angvik Barneskole.

Her blir det premieutdeling, salg av årer og basarbord.
Salg av kaffe, kaker, pølser og brus.
I år blir det også salg av diverse effekter.

Vi oppfordrer alle om å skaffe gevinster til basarbok og åresalg.

Kaker/ kaffemat mottas med takk:
Kom med foreldre, søsken, besteforeldre eller noen andre som vil være med.
Vell møtt
Hilsen basar komiteen.
PS:
De trenger gevinster fra oss også, Jon Arild samler inn fra Osmarka.
____________________________________________________________________________________________________________________

DUGNAD LØRDAG 20.10.

Stor takk til alle som stilte opp på dugnad. Det mye de samme familiene som gjør en super innsats for fellesskapet. Bygdelagets oppgaver er ikke alltid like morsomme, men helt nødvendige for å holde bygda i orden.

Følgende oppgaver ble utført:
-
Skifte 9 lyspærer gatelys ved hjelp av lift lånt av Kleive Betong
-
Skiftet pærer på utelys ved huset
-
Demontert ødelagt bru ved Osen
-
«Varetelling» av utstyr på huset
-
Vasket på huset
-
Malt/pusset opp møterom på huset
-
Maling sponset av Gjøco
-Kjørt til nye møbler fra Rica Seilet Hotel
-
Montert nytt lydanlegg å huset
-Samlet sammen benker og utstyr på stranda og dekket til for vinteren.

-
Avsluttet med grøt, kaffe, kaker og litt info om hva Bygdelaget jobber med.
-
Kjempehyggelig, nyttig, og sosial dag sammen.

Mvh.
Styret.
___________________________________________________________________________________________________

23.10.12 Oppfordring.

Oppfordrer alle om å komme til Flemma grendahus i morgen kveld 24.10.12 kl 19.00.
Ordførerer og rådmann kommer dit for å holde et folkemøte, der de til slutt ønsker at vi skal
ta en avstemming ang. hvilken retning kommunen skal ta videre.
Det er som under beskrevet 2 saker de skal ta opp.
Det ene er om kommunen Gjemnes skal bestå og det andre er hvilken
retning vi skal velge mot en evnt. kommunesammenslåing.
Se mer info i sak under.
Mvh.
Styret.
____________________________________________________________________________________________________________________

22.10.12 Fellesuttale fra bygde/ grendelaga i Osmaraka, Flemma, Angvik og Fagerlia

På et fellesmøte for styrene i bygde/grendalagene for bygdene Flemma, Osmarka, Fagerlia og Angvik, på Fagertun forsamlingshus 18.10.2012, ble følgende uttale vedtatt opp mot det nærliggende folkemøtet kommunen skal avholde i Flemma:

Fellesmøtet for bygdelagene ser ingen framtid for Gjemnes kommune som selvstendig enhet.


Fellesmøtet mener at framtidig kommunestruktur er en svært viktig sak som vil ha meget stor betydning for framtida for det som i dag betegnes som indre Gjemnes. Møtet mener at de berammede folkemøtene er for lite forberedt.
Hverken innbyggere eller bygdelag/grendautvalg har mottatt informasjon på forhånd som kan si oss noe om hvilke konsekvenser de ulike valgene kan få og om hvilke spørsmål vi skal ta stilling til.


I dette ligger et behov for interne avklaringer mellom bygdene. I en prøveavstemming gikk et overveldende flertall for Molde, men vi ønsker likevel tid til å utrede hvilke konsekvenser dette evt. vil få, hvis bygdene ønsker å gå i forskjellige retninger. Å gjennomføre en avstemming om retningsvalg på nåværende tidspunkt gir derfor lite mening. Bygdene våre ønsker heller på eget initiativ å kjøre en grundigere prosess og så komme med en fellesuttale så snart prosessen er ferdig.

Bygdelagene ser at fremtidige utfordringer best kan møtes om bygdene i indre Gjemnes samarbeider.
Styrene i bygdelagene er derfor enige om umiddelbart å starte arbeidet med et felles bygdemobiliseringsprosjekt
for bygdene i indre Gjemnes. Målet er å styrke samarbeidet på tvers av bygdegrensene, øke bosetting og
sysselsetting, styrke oppvekstforhold og bidra med å styrke hverandres aktivitetstilbud.

I forbindelse med etableringen av bygdemobiliseringsprosjektet ønsker vi å finne et nytt samlende navn for våre bygder til erstatning for betegnelsen "Indre Gjemnes".
____________________________________________________________________________________________________________________

08.10.12 Gatelys

2. HALVÅR GATELYS

Giroer for 2. halvår gatelys er på vei ut. Årsmøtet vedtok 2 bidrag pr. år a kr 300,- til drift av gatelysa.
Får du ikke giro i postkassa, ligger det ekstra på butikken. Vi trenger alles bidrag.

Minner også om dugnad lørdag 20.10. kl. 1000 på Allaktivitetshuset.

Mvh
Osmarka Bygdelag
____________________________________________________________________________________________________________________01.10.12 TULLKVELD

Bygdelaget og Idrettslaget har gått sammen om å arrangere årets tullkveld!
Det er i år fem år siden den første tullkvelden ble arrangert,
og med økende suksess for hvert år.

Forventer at billettene blir utsolgt også i år, så løp og kjøp!

Billetter legges som før ut på butikken i Osmarka, mens resten av
salget vil foregå via sms-bestilling til nr: 404 41 101.Trykk her for plakat i full størrelse.Mvh
Osmarka Bygdelag/ Osmarka IL.
____________________________________________________________________________________________________________________
29.09.12 Dugnad

STOR DUGNAD

LØRDAG 20. OKTOBER KL. 1000

Møt opp på Allaktivitetshuset

Håper mange møter opp til en trivelig og nødvendig dugnad for å «holde bygda i gang». Vi har litt forskjellig vi må ordne:

· Skifte lyspærer gatelysa
· Demontere brua i Osen
· Innvendig på huset

o Telle utstyr
o Vaske/rydde
o Male/pusse opp møterom
o Trolig monterer vi også nytt lydanlegg
o Sjekke ute også at det ryddig og fint

· Evnt. andre oppgaver som dukker opp

Oppfordrer alle lag og foreninger som bruker huset til å møte opp og hjelpe til.
Vi serverer grøt, saft og kaffe. Ta gjerne med en kake.

Hilsen
Styret
_____________________________________________________________________________________________________________________
16.09.12 Idrettskongen

Osmarka bygdelag har sagt ja til å selge boken Idrettskongen.
Dette er en bok som Dag Erik Pedersen og Norges Idrettsforbund har laget om
Kong Harald. Kongen har ønsket at denne boken skal være med gi inntekter til
idretten og folket.

Boken koster 399,- og av disse går 150,- til bygdelaget.
Bøkene legges ut til salg på butikken.Mvh.
Osmarka Bygdelag.
____________________________________________________________________________________________________________________

28.08.12 Gatelys

Gatelysene tennes lørdag 1 september!
Oppfordrer samtidig alle til å betale medlemskontigent i bygdelaget,
da dette er en viktig del av finansieringen av gatelysa.
Medlemskap gir også stemmerett ved ÅrsmøteMvh.
Styret.
____________________________________________________________________________________________________________________
25.06.12 Vinner av årets andeløp!

Mats Andre ble vinneren av vårt første andeløp noen gang, som ble
holdt ved St.hans feiringen i Osen.
Til sammen ble det solgt 170 ender og vi vil takke alle for deltagelsen!

Stranden har det siste året fått en betydelig oppussing, noe
som ble en perfekt ramme for de ca. 100 som kom på feiringen.
Været var kjempefint og ungene badet til langt utpå kvelden, noe som
vi ikke har vært bortskjemt med de siste årene.

Det eneste negative med kvelden var at gangbroen over Osen kollapset rett
før andeløpet. Broen gav etter og ble liggende rett over vannflaten
Heldigvis kom ingen til skade.
Vi vil jobbe med og finne årsaken til at dette skjedde og må vurdere
hva som kan gjøres for at dette aldri skal skje igjen.

Mvh.
Osmarka Bygdelag
____________________________________________________________________________________________________________________
13.06.12 Feiring av St.hans i Osen, lørdag 23.06.12, kl 18.

Det blir åpning av den nyrenoverte stranda og vi tenner opp grillene kl 18.

Det bli arrangert andeløp av Osmarka Bygdelag (målområde er brua i Osen)
1. premie er 5000,-
2. premie er 1000,-
3 premie er 500,-
Salg av ender på butikken.

Vi håpar på godt oppmøte!
Mvh
St.hans komiteen og Osmarka Bygdelag.
____________________________________________________________________________________________________________________
05.06.12 Påminnelse!
Husk stor dugnad med oppmøte 09.00 på allaktivitetshuset, førstkommende lørdag.
Se mer info litt lengre ned på siden.
Mvh,
Osmarka Bygdelag.
____________________________________________________________________________________________________________________
19.05.12 Feiring av 17 mai

Heller ikke i år slo værgudene til med godvær og det ble en våt feiring av 17.mai.
10 minutter før toget skulle gå, startet det å regne kraftig og med en
temperatur på ca 6 grader ble det en kald start på dagen.
Korpset "I siste liten" stilte med 11 mann og sørget for at det også i år ble
musikk under toget. Etterhvert ble det underholdning med blant andre Gygs,
Line Therese og Miriam med barnekoret, Anne Karin Heggem med dikt
og tale med Martine Næss Sorthe og Karine Rasmussen med temaet MOT.
Under lekene ble det oppholdsvær og både store og små fikk prøvd seg på
tautrekking, hesteskokasting og pinnespill.

Noen bilder fra dagen ligger her
____________________________________________________________________________________________________________________
19.05.12 Stor dugnad i Osen

Lørdag 9 juni kl. 09.00, oppmøte på Allaktivitetshuset.
Oppgaver:
-Rydde langs linja/ gatelys
-Rette opp noen stolper
-Rydde ved huset
-Klargjøring av stranda, diverse arbeid her
-Beise toalett ved stranda
-Sette ut nye benker ved turstier/ strand

Trenger minst 2 traktorer med henger + liten traktor til strand.
Trillebåre, raker, feiekost, skiftenøkler.
Flere med motorsag (minst 4), ryddesag etc.

Oppgaver blir fordelt ved oppmøte.
Ta med egen mat og drikke.
Med godt frammøte er dette gjort på noen formiddagstimer.
Mvh.
Bygdelaget.
____________________________________________________________________________________________________________________

02.05.12 "Gi en tier"

Osmarka Bygdelag har blitt registrert i Sparebank 1 Nordvest sin "Gi en tier"-kampanje på facebook.
På Sparebank 1 Nordvest sine Facebook-sider kan Osmarka Bygdelag få litt ekstra støtte basert på antall stemmer.
Avstemmingen åpner 3.mai.
Jo flere som stemmer, desto mer økonomisk støtte får Osmarka Bygdelag.

Les mer om kampanjen her
_______________________________________________________________________________________________________________________
02.05.12 Osmarka Utleieboliger

Stiftelsen Osmarka Utleieboliger ønsker å kartlegge behovet for nye utleieboliger på Osmarka.
Det er av interesse å få kjennskap til hva som forventes av størrelser på boliger, hva som er akseptabel kostnad,
eventuelt om innskudd kan være en løsning. Tilbakemeldinger vil være til hjelp for fremtidig planlegging, der også
tanker om annen organisering av utbygging kan vurderes.

Kontaktpersoner er Helge på telefon 957 00 978 / epost , eller Anders på telefon 458 69 200.

Pr. i dag er det ikke planlagt ny utbygging, da det er avgjørende å ha oversikt over behov før en eventuelt kan
begynne å tenke investeringer i tomt og utarbeidelse av nye planer. Det vil uansett ta en del tid før noe nytt kan bygges,
selv med positive tilbakemeldinger. Stiftelsen er avhengig av tid til finansiering, offentlig saksbehandling, utlysning av anbud osv.

Mvh.
Helge.
_______________________________________________________________________________________________________________________
26.04.12 Årsmøte i Osmarka IL

Mandag 30.april kl 19.30 på Allaktivitetshuset.
Alle medlemmar er velkomne.

nkalling_til_rsmote.pdf Innkalling til årsmøte
sak_omdisponering_ballbane.pdf Sak ang. omdisponering ballbane
sak_lys_i_turl_ype.pdf Sak ang. lys i lysløpa
grusbane_b.pdf Kart over plan ballbane/ridebane
kart_grusbane.pdf Utsnitt fra kart

Mvh.
Osmarka IL
_______________________________________________________________________________________________________________________

16.04.12 Takk til Arvid og Osmarka IL

Takk for flotte langrennsløyper gjennom hele Påsken. Skisesongen var avsluttet i området før Påske, men så kom vinteren… Det er ingen selvfølge at man på kort varsel får organisert dugnad på løypekjøring.

Men Arvid Dalen har vært ute nesten hver dag og laget fine forhold.
Det er bare helt supert. Verbale roser herved overlevert.

Takk samtidig for fine løyper gjennom hele vinteren, der over nevnte og Bjørn W. Heggem spesielt bør nevnes.

Hilsen
Styret Osmarka Bygdelag
______________________________________________________________________________________________________

27.03.12 Gode skyttere fra Osmarka

Søndag 25. mars 2012 ble det gjennomført Samlagsstevne felt, Hjelmen.
Av de 7 deltagerne fra Reinsfjell skytterlag, var det de yngste som lå best an etter 30 skudd, og hadde alle muligheter på finaleskytingene.

Både Vegar Engdal, Ida Jamtøy Heggem og Malin Jamtøy Heggem fikk bom i finaleskytingen, dermed ble resultatet slik:

Malin tok 2. plassen med (41/07) slått av Simen Sollid, Fosna Skytterlag (42/10), kl. ER
Ida tok 6. plass, og Vegar 8. plass, kl. J

Med denne gode plasseringen leder Malin sin kl i Nordmørskytteren 2012, og Ida ligger på 5.plass.
Vegar skøyt imidlertid godt på Felthurtig 12,22 sekund, som ga 8. plass totalt og 1. plass i sin kl. J
Kay Sletnes tok 2. plassen i Stang, kl. 4, og Jo Walør Heggem tok 2. plassen i Felthurtig, kl. 2.

På bildet til høyre er Malin Jamtøy Heggem og Simen Sollid.

Flere nyheter fra Reinsfjell skytterlag
her
______________________________________________________________________________________________________________________

26.03.12 Avslutning av årets skileik

Tross ruskete vær, kom over 40 store og små til avslutningen av årets skileik i kveld.
Der ble det ble grillet og holdt premieutdeling, der ungene fikk medaljer etter hvor
mange ganger de har deltatt.

Som bildet viser er det lite snø selv i Osmarka, men akebakken hadde
fremdeles nok igjen til litt skiaktivitet.

I år som i fjor har det vært et meget godt oppmøte på skileik, der
det mange av kveldene har vært 60-70 store og små i bakken.
_______________________________________________________________________________________________________________________
26.03.12 Gjemnesnytt

Her ligger en link til siden som var i Gjemnesnytt fra Osmarkarunden 2012.
Trykk her
_______________________________________________________________________________________________________________________
11.03.12 Årsmelding

Det er nå lagt ut årsmelding for 2011.
Se under bygdelag i menyen, eller trykk her
_______________________________________________________________________________________________________________________
11.03.12 Telenorkarusell

Det vert arrangeret telenorkarusell i langrenn/langrennscross på Osmarka 14. og 21. mars. Start klokka 18:00 og påmelding frå klokka 17:30 i skileikområdet på Osmarka. Arrangementet er for barn og ungdom og det vert tilrettelagte løyper for alle aldrar. Det er premie til alle som deltek. Premieutdelinga vert gjennomført 21. mars, men ein treng ikkje å delta begge gongene for å få premie. Dette er det samme arrangementet som har vore i Torvikbukt før, men er no flytta til Osmarka med bakgrunn i snømangel.

Mvh.
Siri Ask Fredriksen
______________________________________________________________________________________________________
05.03.12 Innkalling til Årsmøte Osmarka bygdelag

Årsmøte for Osmarka Bygdelag er 19.03.12 kl 20.00 på Heggem Allaktivitetshus.
For innkalling, trykk her
_______________________________________________________________________________________________________________________
05.03.12 Osmarkarunden

For resultater se her
Se også osmarka-ski.com
_______________________________________________________________________________________________________________________
05.03.12 Innkalling til årsmøte i Osmarka bygdelag

Årsmøte holdes den 19.03.12 kl. 20.00 på Heggem Allaktivitetshus.
For å se innkalling, trykk her
_______________________________________________________________________________________________________________________
05.03.12 Osmarkarunden

For resultater, trykk her
Se også osmarka-ski.com
_______________________________________________________________________________________________________________________
28.02.12 Jegerprøvekurs

Gjemnes Jeger og Fiskeforening.
Jegerprøvekurs oppstart 05.03.12 kl.18 på Kommunehuset Batnfjordsøra.

Påmeld sms/Tlf 468 42 385


Med hilsen
Odd Arne Halseth
_______________________________________________________________________________________________________________________

23.02.12 Dansekurs

Hip Hop helga vart ein kjempesuksess. 50 ungar var påmeldte til to dagers
danseundervisning med Elise Ulset Neergaard. Det fristar til gjentaking og
vi skal prøve å få til ei helg til før sommaren.

Sjå fleire bilete frå helga her
_______________________________________________________________________________________________________________________

16.02.12 Flerbruksbane
Flerbuksbane for idrett , lek og hest på Heggem

Tanken om baneanlegg for hesteaktivitet på den eksisterende ballbanen ble først luftet i hestemiljøet i 2010.
Det ble på nytt tatt opp i møte med en del "interesenter" den 15. januar 2012 der det ble nedsatt en gruppe som skal arbeide med planer og utrede alternativer.
Omdisponering av banen kan ikke betraktes som noen ulempe for området under forutsetning at en mindre ballbane og aktivitetsområder for lek blir ivaretatt.
Gjemnes kommune er informert og ser positivt på foretaket, men formelle søknader kan ikke behandles i kommunen før Bygdalaget og Idrettslaget har fattet sine vedtak om saken.

Skiaktivitet og annen aktivitet skal bli i varetatt gjennom samarbeid

Styret i Bygdalaget er positiv enstemmig i styremøte den 13. februar og tar saken opp på årsmøte 19.03.

Idrettslaget ved styre og årsmøte vil bli framlagt planene for behandling etter at årsmøte i Bygdalaget har fattet vedtak.
_______________________________________________________________________________________________________________________

13.02.12 Årsmøte

Årsmøte for bygdelaget vil bli holdt 19.03.12 kl. 20.00. på allaktivitetshuset.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må komme oss
i hende, skriftlig og begrunnet innen 26.02.12.

Trykk her for å sende inn sak.

Mvh.
Osmarka Bygdelag
_______________________________________________________________________________________________________________________

13.02.12. GATELYS

En del har desverre ikke fått utlevert giro som planlagt, der vi ønsket bidrag til drift av gatelys.
Vi håper derfor at de som ikke har fått den i posten, benytter seg av giro som ligger på butikken,
eller betaler inn til kontonummer under.


Kr 300,- til konto nr: 3933.20.11689

På forhånd takk.

Vennlig hilsen
Styret
_______________________________________________________________________________________________________________________

10.02.12 Sirkelmix


Sirkelmixtrening med Benedicte Heggem Skår.
Vi trener kvar torsdag kl 20-21 på Heggem allaktivitetshus.
Oppvarming til musikk, styrketrening med diverse øvelser for alle muskelgrupper.


Se her for bilder av nokre av øvelsene. Vel møtt!
_____________________________________________________________________________________________________
10.02.12 Barnekoret

Vi har tatt noen bilder fra korøvelse på Heggem Allaktivitetshus 09.02.12.
18 unger synger for full hals.
Vi har det kjempeartig, både store og små.


Vi øver kvar torsdag kl 18-19, vi har plass til fleire:-)).

For flere bilder, trykk her


_____________________________________________________________________________________________________
07.02.12 SPAREBANK SKICUP VART ARRANGERT PÅ OSMARKA 7.2.12

Nesset Sparebank skicupcupi starta den 7.2.12, grunna snømangel vart rennet flytta til Osmarka. Heile 164 unge og gamle gjekk utan tid, og 60 aktive konkurrerte i diverse klassar. Resultat ligg på Osmarka ski. Klassevinnarar frå Osmarka vart Martha Storli J9, Kristian Silset G11, Ragnhild F. Istad J14. Det var mange fleire gode prestasjoner.
Her ser vi tre jenter fra Osmarka, Grete, Ingrid og Torunn, først gjekk dei, så heia dei!

_____________________________________________________________________________________________________________________
22.1.12 Hip Hop/ street dance kurs på Heggem Allaktivitetshus.
Helga 11-12 februar kjem Elise Ulset Neergaard for å holde et kurs/innføring i Hip Hop/ Street dance. Elise har i mange år dansa i Kr. Sund og har sagt seg villig til å lære bort noko av dette. Vi tenker å dele opp i to grupper, ei for dei under og ei for dei over 10 år. Skille blir ca3-4 klasse, litt avhengig av påmeldte.2-3 timer på kvar gruppe begge dagane. Det vil koste mellom 50 og 100 kroner for heile helga inkludert frukt og drikke i pausen. Vi kjem nærmere tilbake til pris og tidspunkt på dagen når vi ser interessen. Ring Miriam F for påmelding på tlf nr 470123013.
____________________________________________________________________________________________________________________
22.1.12 Barnesangkor på Osmarka.
10 november vart det starta barnekor på Osmarka. Vi debuterte med fire opptredener allerede før jul; 1 søndag i advendt, julekonsert i Øre Kirke, julaften og på juletrefest. Vi fekk mykje oppmersomheit og positiv omtale for våre opprtredener, makan til sangglede var det lenge sida publikum hadde sett:-)) Vi er stort sett mellom 15 og 20 unger på øvelsene, men har vore oppi 25 stk.
Vi har no starta opp att etter jul.
Vi øver på torsdager kl 18-19 på Heggem Allaktivitetshus. Velkomne!!
___________________________________________________________________________________________________________________

28.12.11 Roars minne 21.12.2011

Det var svært overraskende og hyggelig at minnegaver ble gitt til Bygdelaget.
En fullsatt Øre kirke og like full minnestund etterpå i Allaktivitetshuset kunne overbringe en pengegave på kr 14.500,- til Bygdelaget.
Styret vil finne et godt formål pengene skal brukes til.
Kanskje et leirsted/turmål eller lignende som alle kan ha stor glede av i lang tid framover.

Hjertelig takk !

Vennlig hilsen
Styret
____________________________________________________________________________________________________________________

28.12.11 GATELYS


Vi håper alle setter pris på gatelysa vi har i bygda. For ei lita bygd å være, har vi svært mange lyspunkt.
Ber alle innbetale del 2 av bidrag til gatelys 2011. De fleste har sikkert fått giro i postkassa.
Ligger også på butikken. Eller bare innbetal til konto nummer under.

Kr 300,- til konto nr: 3933.20.11689
Takk til alle som bidro og møtte på basaren 27.11. Ca kr 15.000 kom inn til Bygdelaget.


Vennlig hilsen
Styret
____________________________________________________________________________________________________________________22.11.11 Ski og smørekveld i Torvika

Tirsdag 6. desember kl. 1800 kommer MX Sport i Elnesvågen til Torvikbukt.
De vil arr. et smørekurs for nybegynnere og viderekommende. I tillegg presenterer de ulike skiutstyr av merket Peltonen.
Det vil bli salg av skøyte- og klassisk ski til barn og voksne, ulike typer turski til barn og voksne, ski- og vinter utstyr samt skismurning av merket Rex. Ved kjøp av utstyr blir det muligheter å få sendt regning på kjøpet. Det blir også anledning å betale med kort eller kontant., ,

Dette vil bli en interessant skikveld, der både nybegynnere og de med skierfaring får nyttig informasjon som er verdt å ta med seg inn i kommende skisessong. Ta turen til gymsalen på Høgtun denne kvelden!

Det blir salg av rundstykker og drikke.
Ved spørsmål angående arrangementet, ta kontakt med
Siri B. Engdahl/ leder Torvikbukt I.L tlf. 95468410.

Med vennlig hilsen, Torvikbukt Idrettslag.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.11.11 Årsmelding fra Gubbetrimmen :-)
Tradisjon tro har sjefsgubben laget en årsmelding som forteller og årets bragder og utfordringer.
Les den her
____________________________________________________________________________________________________________________
20.11.11 Overtrekksdrakter

Osmarka IL skal bestille opp nye overtrekksdrakter.
På butikken har vi nå lagt frem en prøve på nye overtrekksklær ++
Siste frist for bestilling er nå satt til førstkommende søndag.

Se mer info på butikken.

Mvh.
Anders Magne Flemmen
____________________________________________________________________________________________________________________
14.11.11 Fullmåne over bygda

På tur hjem fra jobb fredag forrige uke, måtte jeg stoppe
opp og se hvor flott månen lå over bygda.

Vi bor på en nydelig plass!

Bilde i full størrelse her

____________________________________________________________________________________________________________________
14.11.11 Julegrantenning den 27 november

1. søndag i advent, 27 november tenner vi julegrana. Det blir i tillegg salg av graut, utlodning og åresalg.

Vi får også høre vårt nyoppstarta barnekor synge for oss!

Velkommen!

Arr. Osmarka Bygdalag
____________________________________________________________________________________________________________________
14.11.11 Barnekor

Første øving ble en suksess, med 18 små og store i alderen 5-15 år.
Vi håper på like stort oppmøte neste gang!

Øvinger vil være fast på torsdag, men denne uken vil den bli på onsdag den 16.
Vi starter opp kl 18.00 og holder på til 19.00

Velkommen.
____________________________________________________________________________________________________________________
09.11.11 Barnekor

Vi har lyst til å starte barnekor!! Vi har mange unger som er glad i å synge her oppe, håper dere kjenner noen som også vil være med. Torsdag den 10.11 kl 18-19 blir første øvelsen. Vel møtt. Julesanger på programmet.

Hilsen Miriam og Line
____________________________________________________________________________________________________________________
16.10.11 Dugnad på Allaktivitetshuset


I de siste årene har det vært et problem at vann har kommet opp av gulvet på kjøkkenet.
Grunnen har ikke vært helt klarlagt, før det i sommer ble gravd et 2m dypt hull i lagerrommet
som ligger inntil kjøkkenet. Der var det en kopling som mest sannsynlig har vært lekk i
mange år. Dette har ført til at masser har blitt utvannet og gulvet i gangen har sunket
ned, som videre har ført til sprukne fliser i overgangene mellom gang til kjøkken, lager og møterom,
samt at dører har blitt skjeve.

Det første som ble ordenet var nytt vanninntak til allaktivitetshuset.
Nå i helgen har vi fått opp sprukken flis og lagt nye, samt tatt ut dører for tilpassing.
Målet er at alt arbeid skal være ferdig i løpet av kommende uke.
  ____________________________________________________________________________________________________________________

02.10.11 Tullkveld

Da er programet til årets tullveld spikret og vi har flere store navn på plakaten.
Trykk her
____________________________________________________________________________________________________________________
18.09.11 Osen
Bildet er tatt i dag, 18.09 og viser at gresset allerede har kommet!
____________________________________________________________________________________________________________________
15.09.11 Tullkveld!

Minner om at alle må sette av datoen 29.10.11, da det nok en gang oppfordres
til å komme opp av godstolen for å trene lattermusklene!
Oppdatering av program vil komme senere.

Mvh.
OIL
____________________________________________________________________________________________________________________
15.09.11 Adventsbasar

Det blir basar med underholdning, søndag 27 november.
Dette blir eneste store inntektsgivende arrangement denne høsten.
Håper på god oppslutning, både om loddsalg i forkant, gevinster og oppmøte på dagen.

Med vennlig hilsen
Styret i Bygdelaget.
____________________________________________________________________________________________________________________
15.09.11 Gatelys

Bygdelaget oppfordrer sterkt alle til å bidra økonomisk.
Kr 300,- vår. Kr 300,- høst (ikke lagt ut ennå), samt medlemskontingent som ble lagt ut i sommer.
Familie kr 500,-. Enkeltmedlem kr 300,-. Støttemedlem kr 200,-.

Mangler du giro, skal det ligge ekstra på butikken.

Vi er avhengig av god oppslutning skal vi fortsette med gatelys og andre positive prosjekter for bygda.
Kostnadene til gatelys er ca kr 1.000,- pr.husstand pr. år. Strøm/vedlikehold.
Bygdelagets konto: 3933 20 11689.
____________________________________________________________________________________________________________________
15.09.11 Osen bade og friluftsområde

Prosjektet med renovering av badestrand og båtutlegg er så nær som ferdig.
Stranda har fått steinsatt kant mellom sand og ny gressplen. Når det blir tørt, skal det legges på 20 m3 med sand til sandvolleyball.
Til våren skal det settes opp volleyball og badmington nett. Samt et gjerde mot skog kanten. Det siste blir gjort dersom økonomien gjør det mulig.
Båtutlegget er ryddet opp og fått steinsatt «trapp» utenfor betongdekket.
Samlet har prosjektet kostet kr 90.000,- foreløpig. Vi fått støtte på til sammen kr 60.000,-. fra Friluftsrådet, kommunen og tippemidler. Kr 30.000,- må Bygdelaget selv dekke, pluss dugnad. Styret i Bygdelaget har hatt 2 dugnader på stranda etter sommeren.

____________________________________________________________________________________________________________________
08.09.11 Kirkevalg

Husk kirkevalget 12.11- 2011.
Alle som er oppført som medlemmer i Den norske kirke, og som fyller 15 eller mer i løpet av 2011, kan stemme.
For mere info se her

Mvh.
Øre sokneråd
____________________________________________________________________________________________________________________
22.08.11 Samlagsmester fra Osmarka!

Ida J Heggem ble kåret til samlagsmester i klasse ER,349 poeng,
etter spennende finaleskyting med blant andre Vegar Engdal som lå på skive 1 i finalen.
Marte Torvik kom på en flott 2.plass kl.3-5, 341 poeng(vinner Jørn Hals,Aspøy og Straumsnes).
Hun ble dermed også kåret til beste kvinnelige skytter og beste skytter under 20 år.

Flere resultater fra samlagstevnet i Surnadal ligger her
____________________________________________________________________________________________________________________
15.08.11 Prosjekt Osen

Nå er prosjektet i Osen kommet godt i gang. Stein er lagt opp som avgrensning
mellom stranden og gressplatået.
I kveld skal styret ha møte og samtidig en liten dugnad der bla. gresset skal såes.
Senere vil det også bli laget en sandvolleyballbane nærmest toalettet, mens det
vil bli satt opp badmingtonnett på gresset i den andre enden.


Hvis det mot formodning skulle dukke opp sol i tiden fremover, kan stranden
benyttes som tidligere.
____________________________________________________________________________________________________________________
18.07.11 Nytt medlem i 350 klubben!

Ida Jamtøy Heggem klarte denne helgen høyest mulige poengsum under Kleivestevnet!
Hun er dermed skytter nummer 8 fra Reinsfjell som er medlem i den eksklusive klubben.

Lillesøster Malin skjøt også veldig bra og endte på 349 poeng!

Under er et utdrag fra DFS:

"Alle rekrutteringsskyttere som oppnår 350 poeng på mesterskapsprogrammet i baneskyting
tildeles gravert plate med diplom. Resultatet må være oppnådd i terminfestede stevner eller
offisielle lags
kytinger, herunder også stevner internt i skytterlag."

Resultat her

GRATULERER!
____________________________________________________________________________________________________________________
18.07.11 Midtnorsk Mester fra Osmarka
Midt Norske Mestere i klasse ungdom på
Midtnorsk i Steinkjer.

Bilde fra venstre:
Beate Skomsøy, Smøla Skytterlag
Ida Jamtøy Heggem, Reinsfjell Skytterlag
Johanne Ramsli, Smøla skytterlag
Gunhild Brønstad, Lomundal skytterlag

Resultat her
____________________________________________________________________________________________________
06.07.11 TREFFPUNKT OSMARKA

GRUSBANEN V/BARNEHAGEN
Mandager, onsdager og fredager kl. 1200
Uformelt treffpunkt i sommerferien for barn i alle aldre. Møt bare opp. Ta med ball, og andre ting man ønsker å holde på med. Kanskje kommer det noen du kan leke/trene med.

Ta hensyn til barna i barnehagen. Vi skal ikke blande oss inn i deres lek/område.

Mvh

Bygdelaget
____________________________________________________________________________________________________

15.06.11 Dugnad badestranda i osen, søndag 19. juni kl 17.00

Det ser ut til av vi får finansiert en større opprustning av badeområdet i Osen. Anleggsarbeidet
starter kanskje opp i sommer.
Før det kan vi bruke stranda i en periode, samt klargjøre for maskinarbeid.

Trenger en liten dugnad med følgende oppgaver:
-Rake i sanden -spade/trillebåre/rive/evnt.traktor med skuffe
-Rydde bort greiner - det er hugget en det trær, rydde greiner og legge på St.hans bålet.
-Bro over elva - Hente landgangen fra flytebrygga, dele den i 2 og motere på endene av broen.
-Rydde gress etc. ved båtutlegget. Må kanskje bruke spade for å få bort alt.

Håper mange dukker opp til en hyggelig ettermiddag. Ta med evnt. mat og drikke.
Mvh. Bygdelaget.
______________________________________________________________________________________________________________________
09.06.11 Reinsfjell vant i Hydro Cup!

Eneste lag fra Nordmøre som vant, ble Reinsfjell som tok seieren i
7-erfotball klasse 13/14 år for jenter.

Link til Tidens Krav og bildegalleri her

_____________________________________________________________________________________________________________________
19.05.11 Flott feiring av 17mai!

Feiringen startet som vanlig med tog som gikk til bedehuset og tilbake.
Korpset var større enn på flere år, med 11 mann. Flere spiller i korps til
vanlig, men mange kun en dag i året. Noen hadde faktisk ikke spilt på 20år,
men det låt kjempebra!
Etter toget var det mange flotte opptredener inne, med bla. sang, fiolin og piano.

Årets tale ble holdt av Emilie Sanness som er konfirmant i år. Det var en fin tale
med vekt på viktigheten av å opprettholde tradisjoner, som igjen fører til tilhørighet.

Tross varierende vær var vi heldige og unnslapp regn både i toget og under lekene.
Noen bilder fra dagen ligger her.
______________________________________________________________________________________________________________________
12.05.11 Kjempebra oppmøte på dugnad!

I går og i kveld har det vært dugnad på allaktivitetshuset.
Alle rom innvendig ble ryddet og omorganisert.
Hyller ble satt opp og mye plass ble frigjort.
Ute ble småskog kappet ned, plener ble raket og
alle benkene ble beiset.

Bildet er fra kaffepause, der det ble servert kake, kaffe og saft!

Alt i alt har sikkert 50 store og små hjulpet til!
Takk for oppmøtet, mvh. Bygdelaget.
_______________________________________________________________________________________________________________________
10.05.11 Flytebrygge til salgs

Flytebrygge selges til 5.000,- / høyeste bud.
Send mail til oss ved interesse.
_______________________________________________________________________________________________________________________
27.04.11 STOR DUGNAD
11. og 12. mai kl. 17.30-21.00 Allaktivitetshuset

Vi lager stor fellesdugnad for å ta et krafttak på huset og gatelys.
Hovedoppgaver er:
-Rette opp 2 stolper på gatelysa
-Rydde linjen (strøm) for greiner/ trær
-Rydde kratt rundt huset
-Beise benker
-Rydde alle rom på huset, loft etc.

Den største oppgaven er den siste. Vi oppfordrer alle som samler ting på huset om å sikre seg det man fortsatt vil samle på i forkant av dugnaden. Alternativt møte opp ved start første dagen. De som kan ha ting samlet her kan være: Skole, Idrettslaget, 4H, Musikk, Utmarkslaget, barnehage og kanskje andre. Skal vi får det rydding må en del ting fjernes/kastes. Så ta vare på det man ikke vil skal bli kastet.

Håper mange møter opp minst en av dagene. Fint om noen har med motorsag, ryddesaks, feiekost/trillebår/spade. Men vi trenger ikke så mye av dette. Vi byr på kaffe og kake når vi har jobbet litt...

Vennlig hilsen
Styret i Bygdelaget
_______________________________________________________________________________________________________________________
12.04.11 Påskebasar 16 april

Vi håper på en trivelig basar-ettermiddag . Her blir det salg av:
Gryterett m/salat + loff, kaffe og kaker, pølse m brød og brus

Flott basarbord
Åresalg
Kakelodd
Leiker( ertepose-kasting etc..)

Velkommen
Mvh Osmarka Bygdalag.
_______________________________________________________________________________________________________________________
04.04.11 Den nye utleieboligen tar form
_______________________________________________________________________________________________________________________
04.04.11 Innkalling årsmøte Osmarka IL

Møte holdes på Allaktivitetshuset tirsdag 19.04.11 kl. 19.00

Revidert saksliste ligger her
_______________________________________________________________________________________________________________________
03.04.11 Skileikene 2011

Med nesten 70 fremmøtte ble det en fin avslutning på årets skileiker.
Det var felles grilling og aktiviteter som hopp, skisprint og aking.
I skisprinten deltok rundt 30stk. og det ble mange harde dueller mellom unge og voksne.

Været kunne ikke vært bedre og det hele ble avsluttet med premieutdeling.
Utdelingen var basert på antall ganger ungene hadde møtt opp til lek i løpet av vinteren.


Trykk her for bilder fra dagen
_______________________________________________________________________________________________________________________
01.04.11 OSMARKALEIKAN 2011

Osmarkalekene arrangeres i og omkring skileik-anlegget søndag kl 1200.
Det blir hopp K9, hoppski, turski eller langrennski.
Langrennsprint i fristil etter Meråkermetoden. Viktig at voksne deltar.
Aking. Ta med grillmat. Dette blir også avslutninga på skileiken for i år.

Hjertelig velkommen.
________________________________________________________________________________________________________________________
13.03.11 Årsmøte i Osmarka Bygdelag.

Innkalling til årsmøte i Osmarka Bygdelag 28.03.11 kl 20.00
på Heggem Allaktivitetshus.
Saksliste ligger her
_______________________________________________________________________________________________________
12.03.11 Hus oppdatering
08.03.11 Hus på tur opp!
Nå begynner vi å se konturene av det nye utleiehuset
Bilde er tatt tirsdag 18.00 med mobil i dårlig lys.
_______________________________________________________________________________________________________
07.03.11 Referat fra Gubbetrimsamling

"Gubbetrimmen" hadde sin årlige strategisamling hos Erik lørdag 26.02.
Samlingen avgikk i sømmelige former. Offesielt program avsluttet 23.30. Det ryktes at noen holdt ut litt lenger....
Hovedmålet med samlingen var å få sette opp en aktiviteskalender for 2011.
Undertegnede fungerte som kombinert konfransier, ordstyrer og sekretær.

Anders Magne.

Referat ligger her.
_______________________________________________________________________________________________________
05.03.11 Utleieboliger

Nå starter straks byggingen av de nye utleieboligene. Totalt 6 lastebilder med materialer og byggesett har forlatt
fabrikken i Estland. I dag har 2 stk. ankommet byggeplass og losset materialer, mens 2 til står på vent ved barnehagen.
5 snekkere kom torsdag, så i løpet av neste uke vil bygget starte å reise seg.
I løpet av de neste ukene skal snekkere fra Estland gjøre ferdig sammenmontering av bygget, der yttervegger kommer
i elementer der til og med kledning er ferdig malt. Det vil defor ikke ta mange dager før bygget fremstår som ferdig utenfra.
Bilder av bygget vi bli lagt ut så snart det reiser seg.
________________________________________________________________________________________________________________________
23.02.11 Årsmøte i Osmarka Bygdalag:

Mandag 28.mars kl 2000 vil det bli avholdt årsmøte i Osmarka Bygdalag på allaktivitetshuset.
Saker bes innemeldt til leiar Line Lingen, eller via direkte mail på denne siden, snarest. Frist innan 4 mars.
Årsmelding vil bli lagt ut innan 10 .mars på bua og her på nettsida vår.
Sett av datoen og møt opp, vi har eindel viktige ting å ta tak i.
________________________________________________________________________________________________________________________
20.02.11 Osmarkarunden

I dag ble årets Osmarkarunde holdt. Været kunne ikke vært bedre,
med skyfri himmel og 7 minusgrader.
Ca. 60 stk. gikk i turklassen, mens 90 gikk på tid.

Av de 90 på tid var 8 stk. fra Osmarka!Noen bilder fra dagen ligger her:

For resultater: www.osmarka-ski.com
___________________________________________________________________________________________________________________
12.02.11 Snørydding!

Neste helg kommer byggesettet til de nye utleieboligene og i dag var det
stor dugnad for å få plata ryddet for snø. Det så ikke lovende ut å bli kvitt all
snøen da den var veldig hard, men etter 4 timer var alt ferdig!
I løpet av ca. 3 uker vil bygget komme opp og være tett!Flere bilder ligger her.
_____________________________________________________________________________________________________________________
28.01.11 Navn på nye vegar i bustadfeltet på Heggem.

I samband med utviding av bustadfeltet på Heggem, er det også etablert eit par nye vegstubbar.
Desse må ha namn slik at dei som bur der får ei adresse.
Kommunen ønskjer forslag frå lokalt hald.
Veg 1: Vegen bortover mot huset til Erik Fostervoll.
Veg 2: Vegen bortover mot dei nye ungdomsboligane som er under utbygging.

Svar sendes til: miriam@fostervoll.no
Mob: 470 23 013
______________________________________________________________________________________________________________________
25.01.11 Årsmelding Osmarka bedehus og kapell

Årsmeldingen er nå lagt ut. Ved å trykke her kommer du inn på siden og årsmeldingen ligger da oppe til høyre.
______________________________________________________________________________________________________________________
19.11.11 Ridekurs i romjula på Gammelsetra på Osmarka

 I romjula vart det holdt ridekurs hos familien Birkeland på Osmarka. Dei bygde seg ridebane i sommar.Med på kurset var 10 hestar og ryttarar.
Ryttarane var Vibeke og Jon Arild Birkeland, Kari, Bjørg og Miriam Fostervoll Flemmen, Rigmor Larsen Heggemsli, Rita og Kjell Hoem, Camilla Silset og Lise Jørgensen. Av dei ti hestane var det ni islandshestar og ein norlandshest.
Instruktør var Rakel W, svært dyktig instruktør innan gangartsridning, dressur og sprang m.m.
Den første dagen vart alle filma medan dei fekk instruksjon, denne filmen vart gjennomgått i plenum om kvelden. Familien Birkeland serverte middag og dessert til alle før filmvisninga.
Det var nokre svært lærerike og sosiale dagar for alle to og firebeinte.
No ser det ut til at vi får Rakel til å komme til Osmarka annakvar torsdag, det gler vi oss til!
Flere bilde ligger her ______________________________________________________________________________________________________________________
17.01.11 Reportasje fra Tidens Krav

Forrige mandag kom det to karer fra Tidens Krav for å lage en reportasje fra skileken.
Det var en plass mellom 50 og 60 i bakken denne kvelden og de laget en 4 siders
sak som startet slik:

"Hvis det er slik at nordmenn er født med ski på
beina, så er det Osmarka idrettslag som er jordmora."Her ligger en kopi som pdf .

_______________________________________________________________________________________________________________________
16.01.11 Januarrennet 2011, kretsrenn.


I dag ble det arrangert kretsrenn av Osmarka IL.
Med nesten 120 deltagere og perfekte løyper
ble dette et svært vellykket renn. Mange unge fra lokalområdet deltok også.

Resultater og mer info finner du på osmarka-ski sine sider.
For flere bilder trykk her.


_______________________________________________________________________________________________________________________


Klikk for å endre bildet Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst...
Klikk for å endre bildet Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst...