2017

Årsmøte 09.03.2017

Styremøte 05.04.2017 kl. 20 Blårommet.
Ny leder, valgt på årsmøtet, Line Therese Heggem Lingen har kallt inn styremedlemmer og varamedlemmer for å konstituere nytt styre.

OSMARKA BYGDALAG


Styret består i 2014 av følgande personar:

Leiar: Odd Ivar Sannes
Nestleder: Asbjørn Dahlen

Sekretær: Hilde Stenmark

Styremedlemer:

Frank Fostervoll
Kjell Hoem
Hallgeir Heggemsli
Benedikte Skår Heggem

Vara:
Line Therese Lingen, Anders Jordal, Stig Rune Robertsen og Svein Ulseth


Bygdalaget vart danna 31.3.09.

Hovedoppgåver:

- Drift og vedlikehald av Heggem Allaktivitetshus

- Drift av veglys

- Arbeide for å markesdføre bygda vår på ein positiv måte

- Representere bygda som grendautvalg ovenfor kommunen

- Drifte nettsida Osmarka .no

- Arbeide for at auka trivsel og sosialt samvær i bygda.