Stiftelsen Osmarka Utleieboliger.

Starten:

Grendautvalget på Osmarka begynte vinteren 1993/1994 å arbeide med tanken på å bygge boliger for utleie.Saken ble tatt opp med Gjemnes kommune som i sin sak 41/94 den 8. mars 1994 oppnevnte kommunale representanter til stiftelsen: medlem Jan Karstein Schjølberg med vara Mari Unhjem. I samme sak ble det stilt tomter gratis til disposisjon.

Grendautvalget hadde stiftelsesmøte den 9. mars 1994 ( her ble det ikke sløst med tid….) der Helge Lilleeidet og Sølvi Fagerli ble valgt som medlem sammen med kommunens representant. Den 25. mai samme år ble Stiftelsen Osmarka Utleieboliger registrert hos Fylkesmannen med fastsatte vedtekter.

Dermed var det hele i gang, og det ble sendt forespørsel på bygging av to vertikaldelte tomannsboliger til fire entreprenører. Prosjektet ble lyst ut som totalentreprise, og Langset Bygg a/s gav det laveste tilbudet. Arbeidet var dermed fysisk i gang etter finansiering i Husbanken.

Mye skjedde undervegs i planfasen, med blant annet behovskartlegging av leietakere, noe som viste stor interesse. Alle leilighetene var utleid før ferdigstillelse.

Driften:

Leilighetene har vært utleid så godt som sammenhengende, noen i lange perioder og andre mer kortsiktig. Vedtektene inneholdt også punkt om utleieforhold og kontrakter

Hensikten synes å være oppnådd, det å bevare og skape ny bosetting på Osmarka. Utleieforholdene har blitt organisert sv styret sammen med Odd Norvald Heggem som har vært forretningsfører. I 2007 ble stiftelsen registrert i Lotteri- og Stiftelsestilsynet samt Brønnøysund registrene.


Etter ca 15 år sier det seg selv at tiden for vedlikehold av bygningene hadde innhentet oss, og temaet om salg / vedlikehold ble sak i styret. Styret sammen med Grendautvalget (som var stiftelsen's generalforsamling) besluttet høsten 2008 at leilighetene skulle selges. Dette ble gjennomført før årsskiftet 2008/2009. To ble solgt til eksisterende leietakere og de andre til eksterne kjøpere. Enhetene ble solgt til takst, og lån ble innfridd. Dette tilsier at det er kapital for fremtidig bygging.


Fremtiden:

Nytt styre for stiftelsen ble valgt fra og med 2009. Kommunens representant er Knut Sjømæling, styreleder Helge Lilleeidet, sekretær Anders Magne Flemmen og styremedlem Arvid Dalen. Forretningsfører er Anita Walør Heggem. Generalforsamling for stiftelsen er det nystifta Osmarka Bygdelag.


Det arbeides med planer for et nytt bygg med to boenheter, og regulering av ny tomt er igangsatt i samarbeid med Gjemnes kommune. Styret har ikke fått noen tilbakemelding fra aktuelle leietakere etter notis i kommuneavisa. Det kan være til stor hjelp å motta forespørsel i forkant da det vil påvirke planfasen for nytt bygg. Planen er at våren 2010 bør "spaden være satt i jorda" for en ny bolig med to enheter, som da skal være med å gi bygda en positiv utvikling for økt bosetting.


Kontaktpersoner for Stiftelsen Osmarka Utleieboliger er:
Helge Lilleeidet, Styreleder.
Mail: helge.lilleeidet@vegvesen.no