Osmarka, 13. september 2016

Siden vår kjære forman Odd Norvald brått døde, så vart det avhold ekstraordinært årsmøte den 14.06.6

Styret for Osmarka Vassverk s.a vart som følger:

Leder: Svein Ulseth

Nestleder: Asbjørn Dahlen

Styremedlem: Bjørn Lingen

Styremedlem: Eli Schjølberg

Styremedlem: Odd Ivar Sanness

Vara: Kjell Hoem

Vara: Frank Fostervoll.

Driftsoperatører: Asbjørn, Bjørn og Odd Ivar. ved feil kontaktes en av driftsoperatørene

vedrørende administrative saker kontakt Svein: 71290286 / 98243618

For styret: Svein Ulseth

Som beklager at denne informasjonen ikke har blitt oppdatert på Osmarka.no før no.

_____________________________________________________
Etter årsmøtet er styret samansett slik:
Odd Norvald Heggem Odd Ivar Sanness, Eli Shjølberg og Asbjørn Dahlen og Svein Ulseth. Vara: Kjell Hoem og Bjørn Lingen.
Revisorer; Mari Fransplass og Edvin Eriksen.
Valnemnd: Jorun Magerøy og Åse Dahlen.
Årsmøtet vedtok at vassavgifta for 2016 vart auka med ca. 2,5 %
Heilårsbolig blir da: Kr. 5760.-
Fritidseigedom Kr. Kr. 2880.-
Kravet for 1 halvår er utsendt og forfall er 29 apri____________________________________________________
OSMARKA VASSVERK SA
6638 OSMARKA

ÅRSMELDING 2015

Styret i Osmarka Vassverk SA har i 2015 vært samansett slik:
Odd Norvald Heggem, Svein Ulseth, Odd Ivar Sanness, Eli Schjølberg og
Asbjørn Dahlen.
Årsmøtet for 2014 vart halde på Heggem Allaktivitetshus 26. mars 2015.
Regnskapet er som tidlegare ført av AR Økonomi, Angvik.
Vassavgiftene vart vedtatt uendra frå 2014.
Det er innkjøpt GPS for at vi kan koma i gang med å få alle kummar og tilknytningar inn på eit digitalt kart.
Alle prøver som var tatt i reinseanlegget og ute på nettet var fine.
Det blir ført tilsyn med anlegget kvar veke.

Vi leverer vatn til Gjemnes kommune sitt forsyningsområde i Flemma, Ca 15.000 m3 leverte vi i fjor.

Styret takker for tilliten i 2015
Osmarka 13.03.2016
for styret: Odd Norvald Heggem
form.
______________________________________________________
ÅRSMØTE
Osmarka Vassverk SA kallar med dette inn til årsmøte på Heggem Allaktivitetshus
Onsdag 6 april 2016 KL. 20.00

SAKSLISTE: 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.
2. VAL AV MØTELEIAR OG SKRIVAR.
3. VAL AV TO TIL Å SKIVE UNDER MØTEBOKA.
4. ÅRSMELDING
5 REGNSKAP
6. BUDSKJETT
7. ENDRING AV VASSAVGIFTENE
8. VAL a. val av leiar
b. val av to styremedlemmer for 2 år.
c. val av to varamedlemmer for 1 år
d. val av to revisorar for 1 år
e. val av 1 medlem i valkomiteen

Saker som skal takast opp på årsmøtet, må væra innkomne til styret seinast 22.03.2016
VEL MØTT!
Osmarka 13.03 2016
For styret
Odd Norvald Heggem
Osmarka Vassverk SA
_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Innkalling til årsmøte i Osmarka vassverk Sa torsdag 26 mars kl20,00 på Heggem allaktivitetshus

Innkalling og årsmelding ligg her_150307205725.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________
f09.03.13 Innkalling til Årsmøte


Årsmøte i Osmarka Vassverk SA 18 mars 2013, kl. 20.00 på Heggem Allaktivitetshus.
Innkalling til årsmøte ligger her
______________________________________________________________________________________________________________________

Årsmøte i Osmarka vassverk SA 20 mars 2014 kl. 20,00 på Heggem Allaktivitetshus
Innkalling og årsmelding ligger her: innkalling.pdf
______________________________________________________________________________________________________________________